joomla contact module

     

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thi công tháo dỡ và lắp đặt thang máy Nhà A trụ sở Nguyễn Tất Thành

 

            Từ ngày 24/4/2017,  Nhà trường sẽ cho tiến hành công tác tháo dỡ thang máy cũ và lắp đặt thang máy mới tại Nhà A trụ sở Nguyễn Tất Thành. Việc thi công sẽ thực hiện theo hình thức cuốn chiếu nhằm đảm bảo trong suốt thời gian thi công vẫn luôn có 01 thang hoạt động. Thời gian thi công cụ thể như sau:

          - Thang máy A (thang máy hiện dùng cho sinh viên) sẽ bắt đầu thi công vào ngày 25/4/2017, dự kiến hoàn thành vào 25/5/2017.

          - Thang máy B (thang máy hiện dùng cho cán bộ giảng viên) sẽ bắt đầu thi công vào ngày 25/5/2017, dự kiến hoàn thành vào 25/6/2017.

          Để hạn chế việc thang máy dừng tại quá nhiều tầng, nhà trường sẽ điều chỉnh để thang máy chỉ dừng tại một số tầng sau: G,1,3,5,7,9.

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 Lê Trường Sơn

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142