joomla contact module

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  13  tháng  04  năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP TRƯỜNG

“HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THƯ VIỆN”

-----------------

 

  1.      Mục đích tổ chức hội thảo:

-    Tìm hiểu thực tế vận dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động thư viện;

-    Trao đổi kinh nghiệm của thư viện các trường đại học trong việc vận dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động của mình;

-    Thu thập ý kiến đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia về pháp luật và ngành thư viện để hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất và hợp lý cho hoạt động thư viện phát triển;

-    Nâng cao uy tín của Trung tâm thông tin thư viện của trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nói riêng, trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nói chung.

  1.      Nội dung hội thảo và bài tham luận:

+ Dự kiến khoảng 10 tham luận.        

+ Nội dung hội thảo dự kiến tập trung vào các vấn đề sau:

-    Quản lý nhà nước về thư viện;

-    Khung pháp lý cho hoạt động dịch vụ thư viện;

-    Quyền tác giả trong hoạt động thư viện;

-    Tổ chức và hoạt động của thư viện;

-    Hành lang pháp lý cho ứng dụng công nghệ thông tin và nguồn tài nguyên mở;

-    Quyền, nghĩa vụ của cá nhân trong hoạt động thư viện;

-    So sánh pháp luật về thư viện của Việt Nam và các nước.

+ Các tác giả viết tham luận dự kiến:

  1. TS. Trần Hoàng Nga – Trường ĐH Luật TP.HCM
  2. ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên – Trường ĐH Luật TP.HCM

3. TS. Phan Nhật Thanh – Trường ĐH Luật TP.HCM

4. ThS. Nguyễn Quang Hồng Phúc – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

5. ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương – Trung tâm học liệu – Đại học Cần Thơ

6. ThS. Dương Thúy Hương – Trường ĐH KHTN TP. HCM

7. ThS. Hoàng Tuyết Anh – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

  1.      Thành phần tham dự hội thảo: dự kiến 40 – 60 người, bao gồm:

-    Cán bộ thư viện của trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;

-    Đại diện của các thư viện khu vực phía Nam, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Kiểm sát Hà Nội;

-    Giảng viên, sinh viên của trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có quan tâm.

  1.      Thời gian và địa điểm tổ chức:

-    Thời gian: 01 buổi sáng, thứ Sáu, ngày 26/5/2017

-    Địa điểm: Phòng A905 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Luật Tp. HCM

  1.      Lịch trình chuẩn bị tổ chức hội thảo:

Thời gian

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

16/03/2017 – 25/03/2017

Lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.

Ban Tổ chức

Họp Ban chuyên môn để xác định chủ đề đặt viết tham luận; dự kiến số lượng các bài tham luận trong hội thảo; lập chương trình hội thảo.

Ban Chuyên môn

Gửi thư mời viết tham luận đến các chuyên gia.

Ban Chuyên môn

15/04/2017 – 10/05/2017

 

Nhận bài tham luận của các chuyên gia.

Hạn cuối nhận tham luận: 10/5/2017

Nhận bài tham luận theo các địa chỉ sau:

-    TS Trần Hoàng Nga: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-    Nguyễn Quốc Vương: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15/05/2017 – 20/05/2017

Họp Ban chuyên môn biên tập các bài tham luận trong nước đã nhận; lựa chọn những bài tham luận sẽ trình bày tại hội thảo; lên chương trình chi tiết.

Xác nhận phúc đáp tham dự từ các đơn vị.

Ban Chuyên môn

Phòng QL NCKH & HTQT

Trung tâm Thông tin – Thư viện

25/05/2017

Chuẩn bị tổ chức hội thảo

 

26/05/2016

Tổ chức hội thảo

Các ban chuyên trách

  1.     Đơn vị tổ chức:

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: Trung tâm Thông tin - Thư viện của trường.

Các ban chuyên trách tổ chức hội thảo

STT

Ban chuyên trách

Thành phần

Chức danh

1

Ban chuyên môn

PGS.TS. Trần Hoàng Hải

Phó trưởng ban

TS. Trần Hoàng Nga

Ủy viên

TS. Phan Nhật Thanh

Ủy viên

ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên

Ủy viên

ThS. Dương Thúy Hương

Nguyễn Quốc Vương

Ủy viên thư ký

2

Ban Tổ chức

GS.TS. Mai Hồng Quỳ

Trưởng ban

PGS.TS. Trần Hoàng Hải

Phó trưởng ban

TS. Trần Hoàng Nga

Ủy viên

ThS. Ngô Kim Hoàng Nguyên

Ủy viên

ThS. Huỳnh Thị Thu Trang

Ủy viên thường trực

Bà Nguyễn Thu Hương

Ủy viên

Bà Vũ Ngọc Mai Hạnh

Ủy viên

ThS. Trần Thúy Hồng

Ủy viên

  1. Kinh phí: từ kinh phí dành cho hoạt động NCKH của trường ĐH Luật Tp. HCM.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo cấp trường Hoàn thiện pháp luật về thư viện.  

Trân trọng.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS TS Bùi Xuân Hải

 

 

 

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142