joomla contact module

TÌNH HÌNH CÁC BUỔI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 – ĐỢT 2, ngày 12-13/08/2017

 

MÔN THI

 

SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 

 

SỐ THÍ SINH CÓ MẶT

SỐ THÍ SINH VẮNG MẶT

SỐ THÍ SINH VI PHẠM QUY CHẾ THI

Triết học – Logic học

 

         380

 

 

   284 (75%)

 

  96 (26,3%)

 

   02

 

Lý luận về nhà nước và pháp luật

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi 1 (chiều ngày 12/08/2017): Tình hình thi diễn ra bình thường, ngoại trừ 2 thí sinh              vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ thi.

Buổi 2 (sáng ngày 13/08/2017):

Buổi 3 (chiều ngày 13/08/2017):

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142