joomla contact module

Nội quy trường học là một trong những cơ sở quan trọng trong công tác rèn luyện và đào tạo ở bất kỳ ngôi trường nào. Tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, công tác sinh viên luôn được chú trọng và hơn hết, sinh viên hoàn toàn có quyền góp ý đối với dự thảo Nội quy nhà trường.

Ngày 09/3/2017, tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác sinh viên học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 và góp ý xây dựng quy định về công tác học viên, sinh viên.”

 

Lớp trưởng - Bí thư các chi đoàn tại Hội nghị

Hội nghị có sự góp mặt của đại diện Phòng công tác Chính trị - Sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên, trợ lý Khoa và Lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

     Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến cho sinh viên ba nội dung quan trọng sau đây:

  • Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.
  • Thông báo về việc góp ý xây dựng Quy định công tác học viên, sinh viên tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thông báo về việc thành lập và triển khai hoạt động của Đội Công tác Trật tự và An toàn giao thông sinh viên.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Phòng công tác Chính trị - Sinh viên đã sơ lược tình hình đánh giá xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 - 2016. Cụ thể, việc thí điểm xét điểm rèn luyện theo kiểu truyền thống kết hợp hiện đại đã xuất hiện những bất cập cần lưu ý và việc kiểm tra, giám sát trong quá trình xét điểm rèn luyện vẫn chưa thực sự chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện Nội quy trường học và cụ thể hóa các quy định Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, thầy đặc biệt yêu cầu Ban cán sự tổ chức họp lớp lấy ý kiến đóng góp của sinh viên cụ thể cho từng nội dung, điều khoản trong dự thảo.

Một nội dung cuối để cập trong Hội nghị, đó là bên cạnh việc đề ra những hình thức kỷ luật nhằm chấn chỉnh thái độ tiêu cực khi tham gia giao thông của sinh viên, Đội công tác Trật tự và An toàn giao thông sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ được thành lập và triển khai hoạt động nhằm đảm bảo và nâng cao tinh thần tuân thủ pháp luật của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

                                                Bài: Minh Thảo

Ảnh: Thanh Toàn

                                                Ban truyền thông Ulaw

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142