joomla contact module

Chính những tình nguyện viên là những sứ giả đầu tiên của Nhà trường để tạo mối quan hệ liên kết giữa Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh với các trường THPT nơi các em sinh viên đã từng học. Từ đó, các tình nguyện viên sẽ cung cấp các thông tin về phương thức tuyển sinh của Nhà trường đến các em học sinh và phụ huynh.

Vào các ngày 13/01 và 17/01/2017, Phòng Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên tổ chức tập huấn, triển khai phương thức tư vấn tuyển sinh năm 2017 cho hơn 600 tình nguyện viên là sinh viên các khóa chính quy của Trường đăng ký về lại các trường THPT đã từng học để tổ chức giới thiệu, tư vấn phương thức tuyển sinh.

ThS. Lê Văn Hiển - Phó Trưởng phòng Đào tạo thông tin về hoạt động, phương thức tuyển sinh 2017 đến cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày 13/01.

Các tình nguyện viên được cung cấp về kế hoạch, phương thức tuyển sinh, các tổ hợp môn xét tuyển và các ngành đào tạo; Về đối tượng tuyển sinh, cách thức xét tuyển, chỉ tiêu, lệ phí và cách thức nộp lệ phí xét tuyển, các vấn đề khác liên quan đến công tác tuyển sinh,...

Các tình nguyện viên tham gia tập huấn ngày 13/01

Sau khi được tập huấn, các tình nguyện viên được cấp giấy giới thiệu và các tài liệu, tờ rơi tư vấn tuyển sinh để trực tiếp liên hệ các trường THPT tổ chức các chương trình phù hợp để thông tin tuyển sinh giới thiệu về trường (tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh; điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học; vị trí việc làm và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp…); Đồng thời, tư vấn trực tiếp cho phụ huynh và học sinh về công tác tuyển sinh vào trường và định hướng nghề nghiệp, giải thích về ngành đào tạo.

Đông đảo các tình nguyện viên tham gia tập huấn vào ngày 17/01

Đây là hoạt động nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo, đồng hành của sinh viên trong việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong xã hội về hình ảnh, thương hiệu trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; kết hợp phổ biến tư vấn về quy chế, phương thức tuyển sinh năm 2017 của Nhà trường đến học sinh các trường THPT và là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tổ chức tư vấn tuyển sinh của Nhà trường năm 2017.

Bài: Hoàng Sơn

Ảnh: Cảnh Toàn, Ngọc Thoa

Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142