joomla contact module

Bộ luật dân sự Pháp sửa đổi năm 2016 có những điểm đáng chú ý nhất định thu hút sự quan tâm của những người hoạt động trong ngành luật. Những quan tâm đó đã được GS. Michel Grimaldi (Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp) trình bày, giải đáp trong buổi Tọa đàm “Chế tài cho vi phạm hợp đồng trong BLDS Pháp sửa đổi năm 2016” của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 10/1/2017, Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Tọa đàm “Chế tài cho vi phạm hợp đồng trong BLDS Pháp sửa đổi năm 2016”. Buổi tọa đàm có sự tham gia, chia sẻ của giáo sư Michel Grimaldi (Đại học Paris 2, Cộng hòa Pháp) trong lĩnh vực Luật tư của Pháp, PGS.TS.Đỗ Văn Đại - Trưởng Khoa Luật Dân sự cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã tham dự.

Trong buổi tọa đàm, GS. Michel Grimaldi đã trình bày tương đối cụ thể về những vấn đề liên quan đến BLDS Pháp sửa đổi năm 2016, trong đó có các nội dung chính:

- Tư tưởng sửa đổi của BLDS Pháp.

- Chế định mới của pháp luật Pháp đối với Chế tài cho vi phạm hợp đồng. Trong đó Giáo sư trình bày tương đối cụ thể về 5 chế tài và những thay đổi của nó trong BLDS 2016 so với các BLDS trước đây.

- Một số hạn chế của BLDS năm 2016.

Tham gia buổi tọa đàm, các giảng viên, sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu về những thay đổi trong BLDS sửa đổi năm 2016 của Pháp thông qua phần trình bày của GS hàng đầu trong lĩnh vực Luật tư cũng như Luật Dân sự. Những vấn đề, khía cạnh trong BLDS sửa đổi năm 2016 được giáo sư trình bày cụ thể đem đến một cái nhìn chân thực, đúng đắn hơn về BLDS sửa đổi năm 2016 của Pháp nói chung, những tư tưởng, nội dung pháp lý về chế tài trong vi phạm hợp đồng nói riêng.

Buổi tọa đàm kết thúc hứa hẹn sẽ có những nhìn nhận, đóng góp tích cực từ việc đúc kết những kinh nghiệm, những thành công của BLDS sửa đổi năm 2016 của Pháp vào BLDS Việt Nam một cách phù hợp, khách quan.

 Bài: Yến Nguyễn; Ảnh: Ngọc Thoa

Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142