joomla contact module

“Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) đã cố gắng nội luật hóa các điều ước quốc tế nhằm đảm bảo tối đa quyền của người chưa thành niên. Tuy nhiên, chính sách hình sự đối với người chưa thành niên trong quy định của BLHS 2015 còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện…” – ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng – giảng viên Khoa Luật Hình sự đã phát biểu trong bài tham luận của mình. Đây cũng là một trong những vấn đề được lưu tâm nhiều nhất tại hội thảo.

Sáng ngày 06/01/2017 Khoa Luật Hình sự đã tổ chức hội thảo khoa học “Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên” nhằm đưa ra các ý kiến cũng như những góc nhìn về mặt khoa học đối với Bộ Luật Hình sự 2015 xoay quanh những quy định đối với người chưa thành niên. Hội thảo không chỉ có sự tham gia đông đảo của các giảng viên Khoa Luật Hình sự mà còn có sự tham dự của các nghiên cứu sinh, thạc sĩ và sinh viên của trường.

Chủ trì hội thảo là Trưởng khoa – TS. Võ Thị Kim Oanh và Phó trưởng khoa – PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Võ Thị Kim Oanh đã giới thiệu mục tiêu chính của buổi hội thảo là tạo điều kiện để mọi người cùng nhau trình bày ý kiến cũng như đưa ra những đề xuất góp ý dưới góc độ khoa học đối với BLHS 2015 xoay quanh những quy định dành cho người chưa thành niên.

Tại hội thảo, 11 bản tham luận đã được trình bày, bao gồm:

Tham luận 1: “Quy định của pháp luật hình sự quốc tế về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên của NCS. Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Tham luận 2: “Quyền của người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật quốc tế” của GV. Trần Văn Thượng.

Tham luận 3: “ Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Lê Vũ Huy.

Tham luận 4: “Miễn trách nhiệm hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của GV. Nguyễn Thị Thùy Dung.

Tham luận 5: “ Bàn về các biện pháp giám sát , giáo dục và biện pháp tư pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự năm 2015” của GV. Trần Ngọc Lan Trang.

Tham luận 6: “Hoàn thiện quy định xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi bị kết án trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Phan Thị Phương Hiền.

Tham luận 7: “Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên khi áp dụng biện pháp ngăn chặn,  biện pháp cưỡng chế trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015” của NCS. Trịnh Duy Thuyên.

Tham luận 8: “Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi trên cơ sở hướng dẫn của Liên hiệp quốc về tư pháp phục hồi” của TS. Lê Huỳnh Tấn Duy.

Tham luận 9: “Thủ tục tố tụng đối với bị hại là người dưới 18 tuổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015” của ThS. Đinh Văn Đoàn.

Tham luận 10: “Một số thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên bị buộc tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam” của GV. Vũ Thị Quyên.

Tham luận 11: “Thủ tục xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi của tòa án gia đình và người chưa thành niên của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” của GV. Nguyễn Phương Thảo.

11 bản tham luận đã trình bày một cách rõ nét về những quy định về quyền lợi, chế tài riêng dành cho chủ thể của tội phạm, nạn nhân cũng như nhân chứng là người chưa thành niên cũng như đưa ra những góp ý sửa đổi các hạn chế của BLHS 2015 xoay quanh những quy định này dưới góc nhìn khoa học pháp lý.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp sau những tham luận và thảo luận cũng như sự góp ý và giải đáp những thiếu sót, hạn chế về BLHS 2015 từ các các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên giảng dạy trong các lĩnh vực về Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

                        Bài: Thanh Lam; Ảnh: Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142