Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia Chương trình thực tập tìm hiểu thực tiễn về hệ thống pháp luật và đào tạo luật tại các nước ASEAN

 

 

          Nhằm hỗ trợ sinh viên các lớp thuộc chương trình đặc biệt của Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về luật quốc tế và hệ thống pháp luật của các quốc gia trong khu vực, Ban điều hành chương trình đặc biệt quyết định tổ chức Chương trình thực tập tìm hiểu thực tiễn pháp luật và đào tạo luật tại các nước ASEAN. Thông tin cụ thể như sau:

 1.   Mục tiêu chính của chương trình: nhằm:
 •       Nâng cao kiến thức thực tế của sinh viên về hệ thống pháp luật của các nước trong khu vực;
 •       Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên hiểu thêm về hệ thống giáo dục và đào tạo luật của các nước trong khu vực;
 •       Tạo điều kiện thực tiễn để sinh viên trau rồi và nâng cao trình độ tiếng Anh;
 •       Phát triển giao lưu văn hóa với sinh viên luật của các trường đại học trong khu vực; và
 •       Giúp sinh viên tìm hiểu, khám phá văn hóa của các nước trong khu vực.
 1.   Địa điểm thực tập: năm 2017, nhà trường dự kiến tổ chức 03 chương trình thực tập tại các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan.
 2.   Thời gian tổ chức chuyến thực tập: dự kiến đầu tháng 8 năm 2017.
 3.   Nội dung chương trình:

Sinh viên tham dự và hoàn tất chương trình sẽ được tính điểm cho hai (2) tín chỉ ngoại khóa.

    Chương trình dự kiến gồm các nội dung sau:

 1.    Seminars về hệ thống pháp luật của nước dự kiến đến thực tập

-          Singapore

-          Malaysia

-          Thái Lan

 1.   Đi thực tập 

(i)     Tham quan các cơ quan tư pháp của Singapore/ Malaysia/ Thái Lan và dự khán một phiên tòa (nếu điều kiện cho phép);

(ii)    Tham quan các cơ sở đào tạo luật hàng đầu của quốc gia liên quan;

(iii)   Seminar về hệ thống pháp luật Singapore/ Malaysia/ Thái Lan tại các trường luật/ tòa án;

(iv)   Tham quan thư viện luật của các trường đại học;

(v)    Gặp gỡ giao lưu với sinh viên luật của các trường đại học Singapore/ Malaysia/ Thái Lan; và

(vi)   Tham quan một số danh lam thắng cảnh, trung tâm văn hóa tại Singapore/ Kuala Lumpur/ Bangkok/ Chiangmai.

 Các trường đại học dự kiến tham quan (theo từng chương trình tại mỗi quốc gia): 

Tên nước

Cơ sở đào tạo

Thành phố

Singapore

Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Đại học Quản trị Singapore (SMU)

Singapore

Malaysia

University of Malaya

Advance Tertiary College

Taylor’s University

Kuala Lumpur

Thái Lan

Chiangmai University

Chualalonkorn University

Thammasat University

Chiangmai

Bangkok

Bangkok

 1.    Viết bài thu hoạch:Sau khi kết thúc chuyến đi,sinh viên tham dự chương trìnhviết 01 bài thu hoạch (khoảng500 từ, không tính footnote và danh sách tài liệu tham khảo) bằng tiếng Anh. Câu hỏi đề tài do giảng viên phụ trách cung cấp.
 2.   Đối tượng tham gia chương trình:

Sinh viên các lớp thuộc Chương trình đặc biệt, Anh văn pháp lý các khóa có trình độ tiếng Anh tốt.

 1.   Chi phí dự kiến:

    Sinh viên tham gia chương trình sẽ tự chịu toàn bộ chi phí cho chuyến thực tập.

(i)     Chuyến thực tập tại Singapore (5 ngày – 4 đêm): 14.500.000 đồng/ sinh viên.

(ii)    Chuyến thực tập tại Kuala Lumpur, Malaysia (4 ngày – 3 đêm): 11.350.000 đồng/ sinh viên

(iii)   Chuyến đi thực tập tại Bangkok - Chiangmai, Thái Lan (5 ngày – 4 đêm): 12.800.000 đồng/ sinh viên

    Chi phí trên đây mang tính dự kiến. Chi phí thực tế (cộng trừ 10%, nếu có) sẽ được thông báo đến sinh viên trước ngày 03/5/2017.

 1.   Thông tin đăng ký:

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký, Ban điều hành CTĐB sẽ quyết định tổ chức chuyến thực tập tại Singapore hay Malaysia hay Thái Lan.

Thủ tục đăng ký bao gồm:

-    Đơn đăng ký tham dự chương trình (theo mẫu);

-    Bảng điểm kết quả học tập của học kỳ gần nhất.

Thời hạn nộp: trước 17h ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: cô Trần Thúy Hồng (Thư ký Ban điều hành CTĐB), điện thoại: 39400989 /120; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS TS Bùi Xuân Hải

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142