TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học

văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 10

(Khóa học 2017-2020)

 

1. Các lớp ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 10 (Khóa học 2017-2020)

- Số tiết ôn tập: 36 tiết/ môn.

- Địa điểm ôn tập: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian ôn tập: 9 buổi/ tuần/ môn. Các buổi ôn tập của mỗi môn trong 1 tuần như sau:

+ Tối thứ 2, 3, 4, 5, 6: mỗi buổi học 4 tiết, bắt đầu lúc 17g45’.

+ Sáng, chiều thứ 7; và sáng, chiều chủ nhật: mỗi buổi học 4 tiết, buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30’. Riêng sáng chủ nhật, ngày 16/7/2017: được nghỉ (do Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh) và được tổ chức học bù vào tối chủ nhật ngày 16/7/2017.

- Giảng đường ôn tập:

 

Stt

Lớp

Từ số hồ sơ

Giảng

Thời gian ôn tập

 

 

đến số hồ sơ

đường

Từ 10/07/2017 đến 16/07/2017

Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017

 

A

001 đến hết

C.302

Đại cương văn hóa Việt Nam

Luật Hiến pháp

 

2. Điều chỉnh giảng đường học và thi của một số lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2:

 

Stt

Lớp

Môn thi/ học

Thời gian thi/học

Thời gian/GĐ

bố trí lại

 

K7B - VB2 hệ CQ

Giao dịch dân sự về nhà ở (lần 1)

Thi ca 2, ngày 16/7/2017

Buổi tối

(bắt đầu từ 18g00'):

C.204 + C.205

 

K9A - VB2 hệ CQ

Luật Tài chính công

Tối 10/7, 12/7, 14/7, 17/7, 19/7/2017

C.207

 

K4C - VB2 VLVH

Pháp luật kinh doanh bất động sản

Sáng 16/7/2017

Nghỉ

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142