Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: đến hết ngày 22/12/2017. Thời gian ôn tập: Từ 15/01/2018 - 04/02/2018). Thi tuyển (dự kiến):  17 - 18/3/2018

Thực hiện Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2018 như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:
1. Luật hiến pháp và luật hành chính- Mã số: 60380102
2. Luật dân sự và tố tụng dân sự- Mã số: 60380103
3. Luật hình sự và tố tụng hình sự- Mã số: 60380104
4. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm- Mã số: 60380105
5. Luật kinh tế- Mã số: 60380107
6. Luật quốc tế                   - Mã số: 60380108

II.ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO:
1. Định hướng nghiên cứu áp dụng cho tất cả chuyên ngành
2. Định hướng ứng dụng chỉ áp dụng cho 02 chuyên ngành: Luật kinh tế và Luật dân sự và tố tụng dân sự.

III. CÁC MÔN THI TUYỂN:
1. Môn cơ bản:Triết học - Lôgic học
2. Môn chủ chốt của ngành:Lý luận Nhà nước và pháp luật
3. Môn ngoại ngữ:Tiếng Anh 
(Môn thi được cộng điểm ưu tiên: Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật và môn Tiếng Anh. Chi tiết về điểm ưu tiên xem tại nội dung “Đối tượng và mức ưu tiên” của Thông báo này)

IV. NỘI DUNG VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI:
1. Môn Triết học - Lôgic học: Nội dung bao gồm kiến thức triết học và tư duy lôgic theo chương trình cử nhân. Dạng thức đề thi: Triết học – tự luận và Lôgic học - trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi 120 phút.
2. Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật: Nội dung bao gồm kiến thức theo chương trình cử nhân. Dạng thức đề thi tự luận.Thời gian làm bài thi 180 phút.
3. Môn tiếng Anh: theo dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 với 02 kỹ năng Đọc và Viết. Thời gian làm bài 90 phút.
4. Thí sinh có năng lực tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành;
- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam;
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh trong thời hạn 3 năm từ ngày cấp văn bằng tới thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;
- Có Chứng chỉ tương đương cấp độ B1 do trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức thi;
- Có chứng chỉ được quy định tại Phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Đối với các Chứng chỉ được IIGViệt Nam cấp phải do IIG Việt Nam (Công ty Đầu tư quốc tế, tên tiếng Anh: International Investment Group, đại diện chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam) tổ chức thi tại chi nhánh Tp.HCM hoặc do IIG Việt Nam tổ chức thi tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Xem thêm quy định của trường về chuẩn ngoại ngữ đầu ra tại các Thông báo:số 607/TB-ĐT ngày 04/5/2012, số 1938/TCHC-ĐHL ngày 30/10/2012, số 1988/TB-ĐT ngày 06/11/2012, số 2118/TB-ĐT ngày 04/12/2012 và số 1410/TB-ĐT ngày 26/8/2013").

Để được xét miễn thi môn ngoại ngữ thí sinh phải nộp các loại giấy tờ chứng minh tại thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Thí sinh có nguyện vọng học hoặc dự thi Chứng chỉ tương đương cấp độ B1 do Nhà trường tổ chức có thể thực hiện việc đăng ký như sau:
•Đăng ký học tiếng Anh tương đương cấp độ B1 – Liên hệ Văn phòng Tuyển sinh, Phòng B.102, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Số điện thoại: 08 66846501 – 08 66846502 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh: 0911737299, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•Đăng ký dự thi Chứng chỉ tương đương cấp độ B1 online: www.hcmulaw.edu.vn -> sinh viên tra cứu -> Đăng ký thi B1. Thông tin cụ thể về đợt thi xem trongThông báo về việc đăng ký tham gia ôn tập và dự thi chứng chỉ tương đương cấp độ B1 cho từng đợt được đăng trên website của Trường: www.hcmulaw.edu.vn -> Bậc đào tạo – Cao học – Thông báo


V. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam và phải có các điều kiện sau đây:
1. Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật
a) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.HCM và trường ĐH Luật Hà Nội, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội đào tạo, trường hợp này khi nộp hồ sơ, thí sinh cần nộp cả bảng điểm đại học để nhà trường đối chiếu thời lượng các môn học tương ứng. Nếu nội dung và khối lượng học tập khác từ 10%-40% thì phải học bổ sung kiến thức các môn hay học phần này để phù hợp với chương trình đào tạo của trường Đại học Luật TP.HCM. (Thí sinh thuộc trường hợp này khi nộp hồ sơ dự thi phải nộp kèm giấy cam kết nếu sau khi dự thi và trúng tuyển, thí sinh sẽ phải học bổ sung kiến thức các môn học hoặc học phần còn thiếu so với chương trình đào tạo cử nhân của nhà trường).
c) Những thí sinh tốt nghiệp của các hình thức đào tạo tự học có hướng dẫn không được dự thi.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn: 
-   Điều kiện về thâm niên công tác không áp dụng đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.
-  Thí sinh hệ chính quy sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 3 năm, thí sinh hệ vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 2 năm mới được đăng ký dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 
4. Có đủ sức khoẻ để học tập. 
5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.


V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN:
1. Đối tượng: 
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;
f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
Để được hưởng chính sách ưu tiên, thí sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ chứng minh về việc được hưởng chính sách ưu tiên tại thời điểm nộp hồ sơ. Nhà trường thực hiện việc xét và công nhận thí sinh đủ điều kiện hưởng chính sách ưu tiên trên cơ sở giấy tờ có trong hồ sơ dự thi của thí sinh vào thời điểm xét hồ sơ. Nhà trường không có trách nhiệm thông báo cho thí sinh về việc không có hoặc còn thiếu các loại giấy tờ chứng minh việc hưởng chính sách ưu tiên.
2. Mức ưu tiên:
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được quy định trong Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Lý luận nhà nước và pháp luật.


VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM:
1. Đơn xin dự thi (theo mẫu).
2. Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học.
3. Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo.
4. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền đại phương nơi cư trú.
5. Xác nhận của đơn vị nơi công tác đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
6. Bản sao (có công chứng, chứng thực) giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
7. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
8. 03 ảnh 3 x 4 (chụp không quá 6 tháng) và ghi đầy đủ các thông tin: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh.
9. Giấy cam kết theo mẫu (www.hcmulaw.edu.vn -> Hệ đào tạo -> Cao học -> Thông tin tuyển sinh) đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.HCM và trường Đại học Luật Hà Nội. 


VII. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:
1. Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:đến hết ngày 22/12/2017


2. Ôn tập
a) Môn Triết học - Lôgic học:Từ 15/01/2018 - 21/01/2018
b) Môn Lý luận NN và PL:Từ 22/01/2018 - 28/01/2018
c) Môn Tiếng Anh:Từ 29/01/2018 - 04/02/2018
(Thời gian ôn tập mỗi môn 01 tuần. Mỗi tuần học 5 buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày (sáng và chiều) thứ 7 và chủ nhật. Buổi sáng bắt đầu 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30 và buổi tối bắt đầu lúc 17:45)
(Thí sinh không thể tham gia ôn tập theo lịch của trường có thể đăng ký ôn tập vào thời gian khác. Nhà trường sẽ mở lớp ôn tập theo nguyện vọng của thí sinh nếu số lượng thí sinh đăng ký đạt từ 35 thí sinh trở lên)


3. Thi tuyển (dự kiến):17 - 18/3/2018
4. Lệ phí ôn tập:400.000 đồng/ 01 môn (nộp ở phòng B.104)
5. Lệ phí dự thi:420.000 đồng/ thí sinh (nộp ở phòng B.104)
6.Thời hạn và địa điểm nộp lệ phí ôn tập:
* Thời hạn: đến hết ngày 22/12/2017
* Địa điểm: Phòng B.104, số 02, Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp.HCM
7. Phát Phiếu dự thi:
Phiếu dự thi sẽ được phát từ 22/01/2018 đến 02/02/2018, tại Phòng A 105 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 8g00 - 11g00; chiều từ 14g00 - 16g30).  


VIII.KẾ HOẠCH CÔNG BỐ KẾT QUẢ, KHAI GIẢNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1. Công bố kết quả thi tuyển sinh: Từ 02/4/2018 – 13/4/2018
2. Thời gian bắt đầu khóa học (Dự kiến): Từ tháng 5/2018
(Lịch học của tất cả các chuyên ngành vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ 17g45p, Thứ 7 học cả ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 7g30p, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30p)
3. Địa điểm đào tạo: Số 2, Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM
4. Thời gian đào tạo: 02 năm
5. Hình thức đào tạo: Chính quy
Lịch tổ chức ôn tập chính thức, giảng đường ôn tập cụ thể và lịch thi tuyển chính thức sẽ được thông báo sau trên Website của Trường: www.hcmulaw.edu.vn ->  Hệ đào tạo -> Cao học -> Thông tin tuyển sinh.
Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Luật Tp.HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Quận 4, Tp.HCM – Điện thoại : 08.39400989  số nội bộ 118.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH LUẬT HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2017 (có điều chỉnh và bổ sung) 

 

Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Luật, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 10 (Khóa học 2017-2020), đợt 2 năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự thi và môn thi tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 chỉ tiêu.

- Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (thí sinh tự làm đơn).

- Môn thi tuyển: Đại cương văn hóa Việt Nam và Luật Hiến pháp. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp các ngành học khác tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ được xét tuyển thẳng.

2. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

- Thời gian học: học vào các buổi tối trong tuần (4 buổi/tuần).

- Địa điểm học: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

3. Chi phí tổ chức thi tuyển sinh

- Lệ phí hồ sơ và xét hồ sơ: 100.000đ/ hồ sơ (nộp lúc mua hồ sơ).

- Lệ phí đăng ký dự thi, chi phí ôn tập, chi phí tổ chức thi và các chi phí khác: 1.050.000đ/ thí sinh (nộp cùng lúc nộp hồ sơ).

4. Học phí (học phí năm học đóng thành 02 đợt, theo học kỳ): dự kiến:

- Học kỳ 2 năm học 2017-2018: 12.000.000đ/ sinh viên/ học kỳ;

- Năm học 2018-2019: 25.500.000đ/ sinh viên/ năm học;

- Năm học 2019-2020: 26.250.000đ/ sinh viên/ năm học.

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

a) Phiếu dự thi tuyển sinh (theo mẫu).

b) Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có chứng thực) hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy cam kết. Riêng đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ phải nộp bản sao (có chứng thực): (i) Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo; và (ii) Bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

c) Bản sao Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (có chứng thực).

d) 02 ảnh cỡ 2x3 và 02 ảnh cỡ 3x4 trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (mặt sau tấm ảnh phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

e) 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh.

6. Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh

- Phát hành và nhận lại hồ sơ: từ ngày 12/10/2017 đến ngày 31/12/2017 tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian ôn tập (buổi tối: thứ 2,3,4,5,6; sáng và chiều: thứ 7 và chủ nhật): từ ngày 03/01/2018 đến 14/01/2018 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành. Chiều 18/12/2017 thí sinh xem giảng đường ôn tập tại Phòng Đào tạo hoặc ngay phía dưới thông báo này.

- Thời gian thi tuyển sinh: cả ngày 21/01/2018 

+ Buổi sáng: làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi và thi môn Đại cương văn hóa VN

+ Buổi chiều: thi môn Luật Hiến pháp

- Địa điểm thi tuyển sinh: tại số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Công bố điểm thi tuyển sinh: dự kiến ngày 26/01/2018 (xem tại mục Kết quả tuyển sinh)

- Khai giảng khóa học: dự kiến đầu tháng 3/2018.

- Thông tin chi tiết, xem tại website: http://www.hcmulaw.edu.vn, chọntuyển sinh    Hệ chính quy - văn bằng 2)./.

 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học

văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 10B (đợt 2 năm 2017)

 

1. Các lớp ôn tập thi tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 10B (Khóa học 2017-2020)

- Số tiết ôn tập: 32 tiết/ môn.

- Địa điểm ôn tập: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

- Thời gian ôn tập: 8 buổi/ tuần/ môn. Các buổi ôn tập của mỗi môn như sau:

       + Buổi tối thứ 2, 3, 4, 5, 6: mỗi buổi học 4 tiết, bắt đầu lúc 17g45’.

       + Buổi sáng, chiều thứ 7; và buổi sáng, chiều chủ nhật: mỗi buổi học 4 tiết, buổi sáng bắt đầu lúc 7g30’, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30’.

- Giảng đường ôn tập:

 

Stt

Lớp

Từ số hồ sơ

Giảng

Thời gian ôn tập

 

 

đến số hồ sơ

đường

Từ 03/01/2018 đến 08/01/2018

Từ 09/01/2018 đến 14/01/2018

 

A

001 đến hết

C.107

Luật Hiến pháp

Đại cương văn hóa Việt Nam

 

2. Điều chỉnh giảng đường học và thi của một số lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2:

 

Stt

Lớp

Môn thi/ học

Thời gian thi/học

GĐ bố trí lại

 

K7F - VB2 VLVH

Luật Tố tụng dân sự (lần 1)

Thi ca 4, ngày 06/01/18

C.302

 

K21NTT - VLVH

Công pháp quốc tế

Tối 08/01, 10/01, 12/01; Sáng 14/01/2018

C.207

 

K8A - VB2 hệ CQ

PL về kinh doanh bất động sản (lần 1)

Thi ca 1, ngày 07/01/18

C.206 + C.207

4.

K8A - VB2 hệ CQ

Một số vấn đề chuyên sâu về tội phạm và trách nhiệm hình sự

Chiều 07/01/18 (chủ nhật)

C.302

 

K8B - VB2 hệ CQ

PL về trọng tài thương mại (lần 1)

Thi ca 3, ngày 06/01/18

C.302

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa nhằm tôn vinh nhà giáo, vừa là dịp để mỗi người ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và cùng nhau gửi những lời tri ân chân thành nhất đến các thầy cô.

Sáng ngày 20.11, tại hội trường C.302 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017). Buổi lễ có sự hiện diện của cô Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy - GS.TS. NGƯT. Mai Hồng Quỳ, các thầy phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Trần Hoàng Hải, PGS. TS. Bùi Xuân Hải, TS. Lê Trường Sơn, thầy Chủ tịch Công đoàn - ThS. Phan Văn Tuyến– và các thầy cô giáo là lãnh đạo các khoa, phòng ban trung tâm và các giảng viên, cán bộ cùng các sinh viên trong Đoàn trường, Hội Sinh viên trường, Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên.

Sau tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động là video giới thiệu lịch sử ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ múa, hát về chủ đề nhà giáo cả xưa và nay. Xúc động nhất là clip vẽ tranh trên cát tạo hình ảnh cô giáo và học trò và clip những lời chúc của các sinh viên dành cho thầy cô giáo trường mình. Các bạn đã thể hiện lòng yêu kính và biết ơn sâu sắc đối với thầy cô.

Thay mặt cho toàn thể sinh viên, bạn Trần Anh Thư – Chủ tịch Hội sinh viên trường đã phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng thầy cô giá trong toàn trường nhân ngày lễ. Tiếp đó, anh Nguyễn Công Tĩnh, cựu sinh viên khóa 22, đại diện Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên trường phát biểu, nhắc lại những kỷ niệm về tình thầy trò và bày tỏ niềm tự hào khi được học dưới mái trường Đại học Luật TP. HCM - cơ sở đào tạo luật hàng đầu khu vực phía Nam. Cũng tại buổi lễ, các anh chị cựu sinh viên Khóa 22 đã trao tặng 20 suất học bổng và 10 phần quà trị giá 50.000.000 đồng cho các bạn sinh viên trường. Các sinh viên và cựu sinh viên đã tặng thầy cô giáo những bó hoa tươi thắm. 

Sau khi tổng kết lại các hoạt động trong mùa hiến chương, thầy Trần Hoàng Hải đã trao giải cho các giảng viên xuất sắc đạt giải trong cuộc thi "Phương pháp giảng dạy tích cực".

Buổi lễ do Đoàn trường và Hội Sinh viên tổ chức đã diễn ra đầy xúc động, sẽ để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng thầy cô giáo và các bạn sinh viên, sẽ tiếp thêm cho thầy cô nhiệt huyết với nghề dạy học cao quý. 

Một số hình ảnh do Ban Truyền thông ULAW ghi lại: 

\


 

Bài: Thảo Phương, Mỹ Nữ

Biên tập: Bích Hà, Diệu Thảo

Ảnh: Thanh Toàn

Ban Truyền thông ULAW

Một mùa tri ân lại đến! Cứ mỗi dịp 20/11, các thế hệ học sinh, sinh viên lại cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn và tấm lòng thương mến đến với Thầy Cô của mình. Mang trong mình sứ mệnh dẫn dắt nền giáo dục nước nhà, Thầy Cô luôn là những người thầm lặng, tận tâm và nhiệt huyết với con đường vinh quang này. Ngày 17/11/2017 tại cơ sở Bình Triệu, đêm nhạc “Màu thời gian” đã được tổ chức như một dịp để gửi gắm lời tri ân, yêu thương của các bạn sinh viên đến với Thầy cô giáo trường ĐH Luật TP. HCM.

 

Đêm nhạc “Màu thời gian” vinh hạnh có sự tham dự của quý vị đại biểu, quý thầy cô: TS. Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Phan Văn Tuyến – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên; ThS. Võ Trung Tín – Phó Chủ tịch Công đoàn, nguyên Bí thư Đoàn trường; ThS. Trịnh Anh Nguyên – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn. Về phía Đoàn trường và Hội Sinh viên trường có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại – Bí thư Đoàn trường; Đ/c Nguyễn Trung Dương – Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Đoàn trường; Đ/c Trần Anh Thư – UV. BTV Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường cùng đông đảo các bạn sinh viên trường Đại học Luật TP. HCM.

Với chủ đề “Màu thời gian”, đêm nhạc đã tái hiện thành công về tình thầy trò qua các giai đoạn thời gian. Từ thời những năm tháng chiến tranh ác liệt cho đến thời điểm hiện tại, khi việc giảng dạy và học tập trong điều kiện tốt về mọi mặt, dù khung cảnh lớp học hay phong cách giảng dạy có sự thay đổi qua năm tháng, thế nhưng sự tận tụy của Thầy Cô và tình nghĩa thầy trò vẫn vẹn nguyên, đong đầy đến thế.

Tiết mục đơn ca "Vết chân tròn trên cát"

Những tiết mục văn nghệ được biểu diễn dưới hình thức hoạt cảnh về tình thầy trò qua từng giai đoạn thời gian với trọn vẹn những cảm xúc đẹp nhất. Chuyên mục Radio “Thay lời muốn nói” đã mang đến sự thăng hoa qua nhiều cung bậc cảm xúc mà mỗi chúng ta đều mong đợi. Tuy những lời yêu thương và tri ân sâu sắc không nhất thiết phải đợi đến những ngày đặc biệt mới có thể nói ra, thế nhưng mỗi khi đến dịp tri ân Nhà giáo gõ cửa, cảm xúc trong mỗi chúng ta lại bồi hồi vì những điều muốn nói, muốn được thổ lộ. Vì vậy, chúng ta viết nên những dòng cảm xúc đong đầy hơn, những câu chuyện đẹp nhất về những người thầy, người cô đáng kính của mình nhân ngày lễ đặc biệt này. Radio “Thay lời muốn nói” như đem đến một góc nhìn khác về Thầy Cô: Thầy cô không chỉ cho chúng ta kiến thức, mà còn là những người bạn đồng hành trên suốt chặng đường chúng ta đi.

Ngoài ra, đêm nhạc còn long trọng tổ chức lễ khen thưởng danh hiệu “Giảng viên trẻ tiêu biểu”. Với các tiêu chí tiêu biểu về chuyên môn, đạo đức và thành tích cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cũng như tích cực trong các hoạt động tình nguyện, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 05 giảng viên trẻ của trường ĐH Luật TP. HCM đã được trao tặng danh hiệu này, bao gồm: ThS. Ngô Gia Hoàng – Bí thư Đoàn khoa Luật Thương mại, Giảng viên khoa Luật Thương mại; ThS. Huỳnh Quang Thuận – Bí thư Đoàn khoa Luật Dân sự, Giảng viên khoa Luật Dân sự; ThS. Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan 2, Giảng viên khoa Luật Dân sự; ThS. Vũ Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi đoàn cơ quan 3, Giảng viên khoa Luật Hành chính – Nhà nước; ThS. Phùng Hồng Thanh – Giảng viên khoa Luật Quốc tế.

05 Giảng viên trẻ tiêu biểu của trường ĐH Luật TP. HCM

Malala Yousafzai, người đại giải Nobel Hòa Bình khi chưa đủ 18 tuổi, từng nói: “Chúng ta hãy nhớ rằng một đứa trẻ, một giáo viên, một quyển sách và một cây bút có thể thay đổi cả thế giới”. Nghề dạy học là một nghề vinh quang, cao quý. Để có thể trở thành một người nhà giáo chân chính, Thầy Cô đã phải làm việc hết mình, nghiêm túc, học tập và trau dồi trình độ chuyên môn một cách tích cực, hiệu quả nhất. Đêm nhạc “Màu thời gian” khép lại với biết bao cảm xúc tuyệt vời. Xin kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.

Nội dung: Thùy Dương, Tấn Sang

Hình ảnh: Mỹ Tiên, Anh Dũng, Nhật Minh, Mạnh Hiếu, Kim Đính, Thủy Tiên 

Ban Truyền thông Đoàn trường

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng  11  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 – 20/11/2017)

 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thiết thực tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức các hoạt động như sau:

STT

Hoạt động

Thời gian,

địa điểm

Thành phần tham dự

Đơn vị chủ trì tổ chức chương trình

1

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Theo lịch công tác và có thư mời riêng)

 

08h00, ngày 20/11/2017 (Thứ hai)

Hội trường C302

 

Toàn thể cán bộ, giảng viên. Đại diện cựu sinh viên, học viên, sinh viên các hệ đào tạo.

Đoàn – Hội, Phòng CTSV

2

Hoạt động giao lưu, tri ân tại đơn vị Khoa (hoạt động do các Đoàn khoa thực hiện)

09h30 ngày 20/11/2017 (Thứ hai)

Văn phòng khoa hoặc giảng đường tại cơ sở Nguyễn Tất Thành

Giảng viên, sinh viên của các Khoa

Các Đoàn khoa

3

Chung kết cuộc thi “Phương pháp giảng dạy tích cực” năm 2017

18h00, ngày 16/11/2017 (Thứ năm)

Hội trường A1002

Ban giám hiệu, Ban giám khảo, Ban tổ chức, Lãnh đạo các Khoa, Trưởng các Bộ môn, Lãnh đạo các phòng đào tạo, Lãnh đạo phòng Công tác sinh viên, giảng viên dự thi, giảng viên và sinh viên các Khoa (do Khoa cử), giảng viên có quan tâm

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy

4

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ đề “Màu Thời Gian”

17h30, ngày 17/11/2017 (Thứ sáu)

Sân trường cơ sở Bình Triệu

Cán bộ, Giảng viên theo thư mời và sinh viên toàn trường

Đoàn – Hội

5

Ngày hội Thể dục thể thao cán bộ, giảng viên và người lao động

14h00, ngày 18/11/2017 (Thứ bảy)

Sân trường cơ sở Bình Triệu

Công đoàn viên các đơn vị cử

Công đoàn

6

Các hoạt động khác (theo kế hoạch riêng của từng đơn vị, các tổ chức đoàn thể):

- Hội thao cán bộ giảng viên theo từng bộ môn;

- Cuộc thi làm hoa và thiệp handmade “Người khai sáng tri thức” và cuộc thi làm mô hình sáng tạo “ULAW trong tôi”;

- Radio “Thay lời muốn nói”;

- Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc người thầy”;

- Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu;

- Các hoạt động tri ân của các lớp, Đoàn khoa, chi hội…

 

Căn cứ các chương trình hoạt động, lãnh đạo các đơn vị phối hợp cùng tổ trưởngcác Tổ công đoàn, thông tin, vận động và mời cán bộ, giảng viên tham dự các chương trình trên một cách đầy đủ và nghiêm túc.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142