THÔNG BÁO

Về công bố mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ

và thời gian, địa điểm kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017

 

Thực hiện Phụ lục hướng dẫn nội dung của đề án tuyển sinh riêng, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu các trường đại học, cao đẳng rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy đại học; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tuyển sinh riêng, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 14/3/2017. Theo Đề án này, phương thức tuyển sinh của Nhà trường được thực hiện qua 2 giai đoạn xét tuyển:

Trường Đại học Luật TP. HCM  (cơ sở Bình Triệu) - nơi học tập của Khóa 42

Giai đoạn 1: Thực hiện sơ tuyển căn cứ vào điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của thí sinh (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm học bạ của thí sinh trong 3 năm học trung học phổ thông (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển). Kết quả, có 4.018 thí sinh vượt qua giai đoạn sơ tuyển này. Điểm xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các tổ hợp trong Kỳ thi THPT quốc gia là khác nhau đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Cụ thể, số điểm đó tối thiểu khoảng như sau:

Ngành

Tổ hợp xét tuyển

A00

A01

C00

D01

D14

D66

D84

Quản trị - Luật (110103)

21,0

21,0

-

21,0

-

-

21,0

Luật (380101)

21,0

21,0

25,0

21,0

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế (110101)

-

21,0

-

21,0

-

21,0

21,0

Quản trị kinh doanh (340101)

21,0

21,0

-

21,0

-

-

21,0

Ngôn ngữ Anh (220201)

-

-

-

21,0

21,0

21,0

21,0

Riêng đối với tổ hợp D03,06, D69,70 và D87,88 cho tất cả các ngành có mức điểm xét tuyển là 20,0

Sau khi tính điểm theo công thức: 10% điểm học bạ + 50 % điểm thi THPT quốc gia, thì điểm tối thiểu mà các thí sinh cần phải đạt để vượt qua giai đoạn 1 là:

Ngành

Mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ

A00

A01

C00

D01

D14

D66

D84

Quản trị - Luật (110103)

12,6

12,6

-

12,6

-

-

12,6

Luật (380101)

12,6

12,6

15,0

12,6

-

-

-

Luật Thương mại quốc tế (110101)

-

12,6

-

12,6

-

12,6

12,6

Quản trị kinh doanh (340101)

12,6

12,6

-

12,6

-

-

12,6

Ngôn ngữ Anh (220201)

-

-

-

12,6

12,6

12,6

12,6

Riêng đối với tổ hợp D03,06, D69,70 và D87,88 cho tất cả các ngành có mức điểm xét tuyển là 12,0

Giai đoạn 2: Các thí sinh đủ điều kiện ở giai đoạn 1 được tham gia kỳ kiểm tra năng lực.

- Ngày kiểm tra: buổi sáng ngày 16/7/2017 (chủ nhật);

- Cấu trúc đề kiểm tra năng lực: bao gồm 4 nhóm kiến thức:

+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);

+ Kiến thức về pháp luật;

+ Tư duy lôgic và khả năng lập luận.

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;

- Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;

- Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.

- Thang điểm của đề kiểm tra năng lực: theo thang điểm 30.

- Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển (chính thức) và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: dự kiến chiều ngày 19/7/2017.

Như vậy, ngay sau khi Nhà trường công bố điểm xét tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, những thí sinh không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không còn nguyện vọng theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ vẫn còn 3 ngày (từ ngày 19/7 đến ngày 21/7/2017: bằng phương thức trực tuyến) hoặc 5 ngày (từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2017: bằng phương thức ghi Phiếu điều chỉnh nguyện vọng) để thực hiện quyền điều chỉnh nguyện vọng theo quy định chung của Bộ GD và ĐT.

- Xác nhận nhập học: từ ngày 19/7/2017 đến ngày 26/7/2017, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) cho Nhà trường thông qua đường bưu điện (theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên) hoặc trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 để xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Khi đó, căn cứ tình hình thực tế nhập học, Nhà trường có thể sẽ tiếp tục gọi các thí sinh khác trong danh sách đã tham gia kiểm tra năng lực theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống điểm thấp, cho đến khi đủ chi tiêu./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017

 

 

Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc các trường có Đề án tuyển sinh riêng phải công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nguyện vọng nhập học trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ trước 17g00' ngày 25/7/2017, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo thời gian và cách thức nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 (có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của Sở Giáo dục và Đào tạo) để xác nhận nguyện vọng theo học tại Trường như sau:

1. Cách thức và thời hạn

a) Nộp trực tiếp tại Trường:

- Địa điểm: Giảng đường C.301, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh;

- Thời gian: từ chiều ngày 19/7/2017 đến 11g30' ngày 25/7/2017. Buổi sáng từ 8g00' đến 11g30'; buổi chiều: từ 14g00' đến 17g00' (kể cả thứ 7, ngày 22/7/2017 và chủ nhật, ngày 23/7/2017).

b) Nộp qua đường bưu điện:

- Cách thức: phải theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên. Lưu ý: bên ngoài phong bì thư ghi thêm thông tin: Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian: từ chiều ngày 19/7/2017 đến 17g00' ngày 21/7/2017 (tính theo dấu bưu điện).

c) Để hồ sơ tránh bị thất lạc cũng như được chuyển đến không đúng thời gian theo quy định, Nhà trường khuyến khích thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017 theo hình thức trực tiếp tại Trường.

2. Thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng thời hạn nêu tại mục 1 thì được xem như từ chối nhập học vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh./.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố điểm xét trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2017

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ - TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-ĐHL ngày 07/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh ngày 19/7/2017;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Điểm xét trúng tuyển (không nhân hệ số) trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh theo 3 tiêu chí: học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển), điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỷ trọng 50% điểm trúng tuyển) và điểm kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 40% điểm trúng tuyển) như sau:

 

Stt

Ngành

Điểm trúng tuyển

A00

A01

C00

D01

D14

D66

D84

 1

Quản trị - Luật

23,7

22,6

-

21,5

-

 

23,2

 2

Luật Thương mại quốc tế

-

23,5

-

23,0

-

24,7

24,0

 3

Luật

22,0

20,4

24,5

21,0

-

-

-

 4

Quản trị kinh doanh

20,0

20,0

-

20,0

-

-

20,0

 5

Ngôn ngữ Anh

-

-

-

21,5

22,2

23,5

21,5

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

)buttontaiday

Điểm trúng tuyển vào các ngành nêu trên dành cho thí sinh thuộc khu vực 3.

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

Điều 2.Căn cứ tình hình thực tế nhập học, Nhà trường có thể sẽ tiếp tục gọi các thí sinh khác trong danh sách đã tham gia kiểm tra năng lực theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống điểm thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điều 3. Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên, Tài chính - Kế toán; các Khoa/ Bộ môn: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính, Luật Quốc tế, Quản trị, Anh văn pháp lý và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 căn cứ Quyết định thi hành./.

Các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội tuyển dụng hơn 1300 sinh viên tốt nghiệp các ngành Luật, Quản trị - Luật (sinh viên được cấp 2 bằng Luật và Quản trị kinh doanh), Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Anh văn pháp lý (trong đó có hơn 400 sinh viên tốt nghiệp các lớp theo chương trình đào tạo chất lượng cao).

Xem tiếp...

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các sinh viên trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 thời gian nhập học, các loại giấy tờ cần thiết khi nhập học và địa điểm học đối với khóa 42.

THÔNG BÁO

VỀ THỜI GIAN GỬI DỮ LIỆU LÊN CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ, NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP TRÚNG TUYỂN, THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ BỐ TRÍ THỜI GIAN,

GIẢNG ĐƯỜNG HỌC CỦA TỪNG LỚP KHÓA 42 (KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017)

1. Thời gian gửi dữ liệu lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận Giấy triệu tập thí sinh đến Trường làm thủ tục nhập học và chuẩn bị các loại giấy tờ

a) Gửi dữ liệu lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối soát dữ liệu:

- Trước 17g00' ngày 25/7/2017: Nhà trường gửi dữ liệu thí sinh đã xác nhận nguyện vọng theo học tại Trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2017: Nhà trường thực hiện việc kiểm tra và đối soát thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh trên website của Trường với dữ liệu trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 29/7 đến ngày 31/7/2017: Thí sinh khẳng định lại địa chỉ để nhận "Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học" (sau đây gọi tắt là Giấy triệu tập)thông qua mã đăng nhập đã cấp cho thí sinh. Đối với những thí sinh có địa chỉ mà bưu điện rất khó để chuyển thư đến, có thể đăng ký nhận Giấy triệu tập tại một địa chỉ khác hoặc đăng ký nhận tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Thời gian đăng ký: trước 11g00' ngày 31/7/2017.

b) In, đóng dấu và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

- Từ ngày 01/8 đến ngày 02/8/2017: In, đóng dấu và đóng gói Giấy triệu tập;

- Ngày 03/8/2017: Gửi Giấy triệu tập đến địa chỉ của thí sinh đã đăng ký trong tài khoản đăng nhập thông qua đường bưu điện, hoặc giữ lại Trường đối với những thí sinh đăng ký nhận tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (đối với những thí sinh này phải liên hệ Phòng Đào tạo (Phòng A.102) để nhận Giấy triệu tập trước ngày 11/8/2017).

c) Thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị các loại giấy tờ:

- Từ ngày 03/8 đến ngày 25/8/2017: thí sinh chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ để nhập học;

- Các loại giấy tờ cần chuẩn bị:

+ 02 bản Lý lịch sinh viên (TẢI MẪU TẠI ĐÂY download-now-button ), có xác nhận của chính quyền địa phương và đóng dấu giáp lai lên ảnh;

+ 04 ảnh cỡ 3x4 và 02 ảnh cỡ 2x3, chụp kiểu chứng minh nhân dân;

+ 01 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực);

+ 02 bản sao chứng minh nhân dân (có chứng thực);

+ 01 bản sao sổ hộ khẩu (đối với thí sinh hưởng ưu tiên KV1, có chứng thực);

+ Bản chính và 01 bản sao học bạ THPT hoặc tương đương (có chứng thực);

+ Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2017; 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có chứng thực) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017;

+ Thí sinh là con của thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và các đối tượng khác được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng trong tuyển sinh, nộp bản sao các loại giấy tờ này (có chứng thực);

+ Giấy giới thiệu và hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

+ Học phí năm học 2017-2018:

● Các lớp đại trà: 16.000.000đ/ năm 2017-2018. Tạm thu học kỳ 1: 8.000.000đ (tám triệu đồng), đóng khi nhập học;

● Lớp Ngôn ngữ Anh: 32.000.000đ/ năm 2017-2018. Tạm thu học kỳ 1: 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng), đóng khi nhập học;

● Lớp chất lượng cao (tăng cường tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Anh của ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh): 40.000.000đ/ năm 2017-2018. Khi nhập học, tạm thu học kỳ 1: 8.000.000đ (tám triệu đồng). Sau khi có danh sách trúng tuyển vào lớp chất lượng cao, sinh viên nộp thêm phần học phí còn lại của học kỳ 1 là 12.000.000đ (mười hai triệu đồng) trong thời gian từ ngày 25/9 đến ngày 06/10/2017.

d) Địa điểm nhập học của sinh viên Khóa 42 (Khóa tuyển sinh năm 2017): số 02 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4. Khi đến nhập học, thí sinh gửi xe tại 01 trong 04 địa điểm:

- Bãi giữ xe của Bộ đội Biên phòng, số 06 Nguyễn Tất Thành, P12, Quận 4;

- Bãi giữ xe của công ty VOSA, số 01 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4;

- Bãi giữ xe của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4;

- Bãi giữ xe của nhà hàng SUSHIYA: số 05 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

đ) Địa điểm học của sinh viên Khoá 42:

- Đối với các lớp đại trà và lớp Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: cơ sở Bình Triệu - Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cơ sở 2).

- Đối với các lớp chất lượng cao:

+ Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4;

+ Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh: sinh viên chọn học tại một trong hai địa điểm:

  • Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (cơ sở 1); hoặc
  • Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cơ sở 2).

e) Nhà trường không có ký túc xá; Sinh viên tự túc chỗ ở.

g) Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên theo số điện thoại 028.3940.0989, bấm số máy lẻ 138, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên theo số điện thoại 028.3940.0989, bấm số máy lẻ 180 hoặc truy cập website: http://www.hcmulaw.edu.vn để biết thông tin hoặc được giải đáp.

 2. Thời gian nhập học, khai giảng, học chính khóa và thi kết thúc học phần của sinh viên Khóa 42 (Khóa tuyển sinh năm 2017):

a) Nhập học: thí sinh dùng số báo danh dự kiểm tra năng lực để làm thủ tục nhập học theo thời gian được quy định dưới đây:

- Ngày 26/8/2017 (Thứ 7):

+ Buổi sáng: từ số báo danh 00004 đến 00939;

+ Buổi chiều: từ số báo danh 00942 đến 01859.

- Ngày 27/8/2017 (Chủ nhật):

+ Buổi sáng: từ số báo danh 01864 đến 02857;

+ Buổi chiều: từ số báo danh 02861 đến hết.

- Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2017: thí sinh bổ túc giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

b) Sinh hoạt chính trị đầu khóa: từ ngày 05/9 đến 15/9/2017 (Lịch học cụ thể sẽ được Phòng Công tác Sinh viên thông báo sau).

c) Học chính khóa: từ ngày 18/9/2017 đến 08/12/2017 (12 tuần).

d) Thi kết thúc các học phần đã được bố trí học trong học kỳ 1 năm học 2017-2018: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 05/01/2018.

đ) Bắt đầu học học kỳ 2 năm học 2017-2018: ngày 08/01/2018 (thứ 2).

e) Nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 05/02 đến ngày 25/02/2018 (3 tuần).

 3. Kiểm tra trình độ tiếng Anh (để bố trí lớp học phù hợp với trình độ của từng sinh viên và sơ tuyển vào lớp chất lượng cao)

a) Đối với việc bố trí lớp học tiếng Anh phù hợp với trình độ:

- Thời gian đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra: từ ngày 26/8 đến ngày 06/9/2017; lệ phí kiểm tra: 100.000đ/ sinh viên (nộp khi đăng ký);

- Thời gian dự kiểm tra: ngày 09/9/2017 (thời gian và giảng đường cụ thể sẽ được Phòng Đào tạo thông báo sau); công bố kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh: dự kiến chiều ngày 14/9/2017 (thứ 5) trên website của Trường; công bố danh sách sinh viên theo từng lớp học: dự kiến chiều ngày 18/9/2017 (thứ 2);

- Thời gian bắt đầu học chính thức: ngày 25/9/2017.

b) Đối với việc sơ tuyển sinh viên vào lớp chất lượng cao:

- Thời gian đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra: từ ngày 26/8 đến ngày 07/9/2017; lệ phí xét tuyển và kiểm tra trình độ tiếng Anh: 200.000đ/ sinh viên (nộp khi đăng ký);

- Thời gian dự kiểm tra: 15g30' chiều thứ 7, ngày 09/9/2017 (giảng đường cụ thể sẽ được Phòng Đào tạo thông báo sau); công bố kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh và xét tuyển vào học tại các Lớp chất lượng cao: dự kiến chiều ngày 13/9/2017 (thứ 4) trên website của Trường;

- Thời gian bắt đầu học chính thức: ngày 18/9/2017.

 4. Dự kiến bố trí lớp học và giảng đường học của sinh viên Khóa 42:

a) Các lớp đại trà và lớp Ngôn ngữ Anh: học tại cơ sở Bình Triệu, số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (việc bố trí các buổi học dưới đây sẽ được Nhà trường hoán đổi sau mỗi học kỳ):

Stt

Ngành

Giảng đường

Buổi học

 1

Luật

 

 

 2

- Lớp Thương mại 42A + Dân sự 42A + Quốc tế 42A

D.601

Sáng

- Lớp Thương mại 42B + Dân sự 42B + Quốc tế 42B

D.601

Chiều

- Lớp Hình sự 42A + Hành chính 42A

F.601

Sáng

- Lớp Hình sự 42B + Hành chính 42B

F.601

Chiều

 3

Quản trị kinh doanh

E.401

Sáng

 4

Quản trị - Luật

E.403

Chiều

 5

Ngôn ngữ Anh

D.303

Sáng

6

Luật Thương mại quốc tế

E.302

Chiều

 b) Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật: học tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (việc bố trí các buổi học dưới đây sẽ được Nhà trường hoán đổi sau mỗi học kỳ):

Stt

Ngành Luật

Giảng đường

Buổi học

 1

Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp

A.608

Chiều

 2

Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật

A.602

Chiều

c) Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh của ngành Luật, ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh: tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký sẽ được Nhà trường bố trí lớp học tại một trong hai địa điểm:

- Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (cơ sở 1); hoặc

- Số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cơ sở 2)./.

ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142