joomla contact module

THÔNG BÁO

Về việc góp ý cho trang chính của Cổng thông tin điện tử Nhà trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Trung tâm Công nghệ thông tin đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị để từng bước thiết kế và xây dựng lại Cổng thông tin điện tử Nhà trường, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1 (từ tháng 5/2016): Thiết kế lại giao diện và nâng cấp một số chức năng với các tính năng ưu việt sau: Phát triển trên cơ sở mã nguồn mở để có thể dễ dàng nâng cấp, bảo trì; Giao diện đẹp, bố cục gọn gàng, hướng đến đối tượng người dùng: Cán bộ, giảng viên, người học, và người xem.

Giai đoạn 2 (tháng 6/2016 - nay): Đánh giá và cho ý kiến: thành lập Tổ công tác 873 để đánh giá, cho ý kiến về hình thức, chức năng. Trên cơ sở tiếp thu một số ý kiến, Trung tâm CNTT đã tiến hành chỉnh sửa, đồng thời cho chạy thử nghiệm bên trong mạng nội bộ của Nhà trường.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện phiên bản thử nghiệm, Nhà trường đề nghị các Cán bộ, Giảng viên truy cập vào địa chỉ http://192.168.4.35/hcmulawdemo (chỉ chạy trong mạng nội bộ tại Trường) để thử nghiệm các chức năng và đóng góp ý kiến hoàn thiện cho website với các khía cạnh sau:

1)    Về hình thức: Bố cục, màu sắc của toàn bộ website; Màu sắc, kích cỡ và kiểu của chữ; Cách sắp xếp các khối nội dung, hình ảnh; Cách sử dụng các biểu trưng, biểu tượng;...

2)    Về chức năng: Đánh giá và cho ý kiến các chức năng của website, chức năng của các chuyên mục do đơn vị, cá nhân mình sử dụng.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc tại mục “Liên hệ - Góp ý” trên website demo trước ngày 31/8/2016.

Đề nghị các Cán bộ, Giảng viên tham gia đóng góp ý kiến để Trung tâm công nghệ thông tin sớm hoàn chỉnh và đưa vào vận hành phiên bản mới cổng thông tin điện tử của Trường góp phần nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc điều hành, thông tin hoạt động của Nhà trường.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-       Như trên;

-       Lưu: PHC-TH, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký và đóng dấu)

 Lê Trường Sơn

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142