joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

THƯ MỜI

Kính gửi: Các lãnh đạo khoa, phòng, trung tâm


Ngày 23/7/2016, Trường ĐH Luật TP. HCM và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Thời gian: từ 7h30 đến 17h00, thứ Bảy, ngày 23/7/2016

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức kính mời các lãnh đạo khoa, Phòng, Trung tâm thuộc trường tham dự hội thảo theo thời gian và địa điểm như trên.

Thầy, cô vui lòng gửi đăng ký tham dự đến Phòng QL NCKH & HTQT qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , trước 14h00 ngày 21/7/2016.

Trân trọng cảm ơn.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 PGS TS Bùi Xuân Hải

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142