joomla contact module

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

THƯ TRIỆU TẬP

Tham dự hội thảo quốc tế “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982

-----------------------

 

Ngày 23/7/2016, Trường ĐH Luật TP. HCM và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Thời gian: từ 7h30 đến 17h00, thứ Bảy, ngày 23/7/2016

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhà trường yêu cầu các khoa cử giảng viên tham dự hội thảo nêu trên theo số lượng như sau:

-Khoa Luật Quốc tế: toàn thể giảng viên không có giờ giảng vào ngày 23/7/2016;

-Khoa Luật Thương mại, khoa Luật Hành chính: mỗi khoa 10 giảng viên;

-Khoa Luật Hình sự, khoa Luật Dân sự: mỗi khoa 06 giảng viên;

-Khoa Quản trị, khoa Khoa học cơ bản, bộ môn Anh văn pháp lý: mỗi đơn vị 03 giảng viên.

Danh sách giảng viên tham dự cần gửi đến Phòng QL NCKH & HTQT qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , trước 14h00 ngày 21/7/2016.

Trân trọng.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký và đóng dấu)

 PGS TS Bùi Xuân Hải

ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142