joomla contact module

PHỤ HUYNH
HỌC SINH

Thông tin dành cho Phụ huynh - Học sinh

Xem thêm

SINH VIÊN
HIỆN TẠI

Thông tin dành cho Sinh viên hiện tại

Xem thêm

CỰU
SINH VIÊN

Thông tin dành cho Cựu sinh viên

Xem thêm

CÁN BỘ
GIẢNG VIÊN

Thông tin dành cho Cán bộ - Giảng viên

Xem thêm

TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP

Thông tin dành cho Tổ chức - Doanh nghiệp

Xem thêm

Tiêu điểm

19-05-2017- Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Với vai trò là một trong hai trường đại học trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật trong...

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017 - ngành luật học

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngành Luật học hệ chính quy năm 2017 (Theo thông báo...

Chân dung ULAW

Tân Bí thư Đoàn trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh: “Đôi chân có thể mỏi nhưng tinh thần phải luôn rắn rỏi”
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2019 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 19, 20/5...

Video


ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142