joomla contact module

PHỤ HUYNH
HỌC SINH

Thông tin dành cho Phụ huynh - Học sinh

Xem thêm

SINH VIÊN
HIỆN TẠI

Thông tin dành cho Sinh viên hiện tại

Xem thêm

CỰU
SINH VIÊN

Thông tin dành cho Cựu sinh viên

Xem thêm

CÁN BỘ
GIẢNG VIÊN

Thông tin dành cho Cán bộ - Giảng viên

Xem thêm

TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP

Thông tin dành cho Tổ chức - Doanh nghiệp

Xem thêm

Tiêu điểm

Thư ngỏ mời tham gia Ngày hội tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội tuyển dụng hơn 1300 sinh viên tốt nghiệp các ngành Luật,...

Quyết định về việc công bố điểm xét tuyển đại học chính quy năm 2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố điểm xét trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 CHỦ...

Chân dung ULAW

Nguyễn Phan Ngọc Trâm: “Hãy yêu việc mình đang làm, làm bằng cả trái tim và hết lòng với công việc đó. Đồng thời, dám nghĩ dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động”
Nguyễn Phan Ngọc Trâm, sinh viên lớp Dân sự 38B, Đảng viên thuộc Chi bộ Sinh viên II - Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh vừa...

Video


ban biên tập website
quản trị mạng
(08) 39400989
- 141 / 142