Tra cứu văn bản

           
       
        
  
   
STT Ký hiệu Loại văn bản Trích yếu Thời gian ban hành Nơi ban hành Người ký    
41 183/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2012 cho TS. Nguyễn Văn Vân, Q. Trưởng khoa Luật Thương mại 28/01/2013 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
42 099 /QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều Quy chế thu chi nội bộ 23/01/2013 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
43 231/QĐ-BGDĐT Quyết định QĐ Công nhận danh hiệu thi đua cho Tập thể Trường Đại học Luật TP. HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2011-2012 17/01/2013 Bộ Giáo dục & Đào tạo Trần Quang Quý    
44 040/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Sửa đổi bổ sung Quy định phân công Ban giám hiệu 14/01/2013 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
45 54/QĐ-BGDĐT Quyết định QĐ Công nhận danh hiệu thi đua cho 09 Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012 04/01/2013 Bộ Giáo dục & Đào tạo Trần Quang Quý    
46 127/QĐ-HĐCDGSNN Quyết định QĐ Công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012 20/12/2012 Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước Phạm Vũ Luận    
47 1665/QĐ-ĐHL Quy định QĐ Điều chỉnh bổ sung một số điều Quy chế Thu chi nội bộ 24/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
48 1658/TB-ĐHL Thông báo TB Phát hành tài liệu học tập tại Trường Đại học Luật TP. HCM 24/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Trần Hoàng Hải    
49 1654/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012 21/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
50 1637/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Quản trị 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
51 1636/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Khoa học cơ bản 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
52 1635/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Hành chính - Nhà nước 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
53 1634/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Quốc tế 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
54 1633/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Thương mại 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
55 1632/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Hình sự 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
56 1631/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Dân sự 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
57 26/QĐ-HĐCDGSBNN Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2012 25/06/2012 Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước Phạm Vũ Luận    
58 1133 /TB-TC HC Thông báo TB Kết luận của Hiệu trưởng về công tác giảng môn thứ 2, công tác thỉnh giảng, phân công giờ giảng và quy trình phát hành tài liệu tham khảo, chuyên khảo 25/06/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Phan Lê Hoàng Toàn    
59 1117/TB-ĐHL Thông báo TB Về việc phát hành tài liệu tham khảo, chuyên khảo 22/06/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Trần Hoàng Hải    
60 1129/QĐ-ĐHL Quy định Quy Định về miễn học, miễn thi, chuyển điểm thi đối với học viên các lớp VLVH tại Trường ĐH Luật TP. HCM 20/06/2012 Phòng Đào tạo KCQ Võ Văn Phúc    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next >>