Tra cứu văn bản

           
       
        
  
   
STT Ký hiệu Loại văn bản Trích yếu Thời gian ban hành Nơi ban hành Người ký    
41 1658/TB-ĐHL Thông báo TB Phát hành tài liệu học tập tại Trường Đại học Luật TP. HCM 24/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Trần Hoàng Hải    
42 1654/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012 21/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
43 1637/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Quản trị 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
44 1636/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Khoa học cơ bản 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
45 1635/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Hành chính - Nhà nước 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
46 1634/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Quốc tế 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
47 1633/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Thương mại 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
48 1632/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Hình sự 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
49 1631/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng khoa trực thuộc khoa Luật Dân sự 18/09/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
50 26/QĐ-HĐCDGSBNN Quyết định QĐ Thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2012 25/06/2012 Hội Đồng Chức Danh Giáo Sư Nhà Nước Phạm Vũ Luận    
51 1133 /TB-TC HC Thông báo TB Kết luận của Hiệu trưởng về công tác giảng môn thứ 2, công tác thỉnh giảng, phân công giờ giảng và quy trình phát hành tài liệu tham khảo, chuyên khảo 25/06/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Phan Lê Hoàng Toàn    
52 1117/TB-ĐHL Thông báo TB Về việc phát hành tài liệu tham khảo, chuyên khảo 22/06/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Trần Hoàng Hải    
53 1129/QĐ-ĐHL Quy định Quy Định về miễn học, miễn thi, chuyển điểm thi đối với học viên các lớp VLVH tại Trường ĐH Luật TP. HCM 20/06/2012 Phòng Đào tạo KCQ Võ Văn Phúc    
54 557/TB-ĐHL Thông báo TB tuyển sinh thạc sỹ luật học khóa 18 24/04/2012 Phòng Đào tạo - SĐH Mai Hồng Quỳ    
55 551/ĐHL-TC-HC Văn bản hành chính V/v Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2012 và giai đoạn 2013-2015 20/04/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
56 29/2012/NĐ-CP Nghị Định NĐ Về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 12/04/2012 Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng    
57 27/2012/NĐ-CP Nghị Định NĐ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 06/04/2012 Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng    
58 306/QĐ-ĐHL Nội quy QĐ Ban hành Nội quy Trường học của Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 13/03/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
59 221/TB-ĐHL Thông báo TB V/v triển khai thực hiện NĐ 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo 22/02/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Phan Lê Hoàng Toàn    
60 187/QĐ-ĐHL Quyết định QĐ Về việc thực hiện nghi lễ Chào cờ Tổ quốc hát quốc ca tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 20/02/2012 Phòng Tổ chức Hành chính Mai Hồng Quỳ    
 
<< Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Next >>