DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tuyển sinh hệ chính qui 2016

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Ngày 19-12-2016_Thông tin dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2016 (Đợt 2), khóa 9B (khóa học 2016-2019) 1633
2 Ngày 19-8-2016_Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2016 (khóa 9, khóa học 2016-2019) 600
3 Ngày 05-8-2016_Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo công bố Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 về công bố điểm xét trúng tuyển vào Trường năm 2016 423
4 Ngày 22-7-2016_Thông tin dành cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy văn bằng 2 năm 2016 (Đợt 1), khóa 9 (khóa học 2016-2019). 529
5 Ngày 08-7-2016_Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn tập thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 9 (Khóa học 2016-2019) 533
6 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Luật học, hình thức văn bằng 2 hệ chính quy Khóa 9 (Khóa học 2016-2019) năm 2016 2146
7 08-4-2016 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy - Năm 2016 - Công văn 981 - Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2241
8 08-4-2016 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy - Năm 2016 - Thông tư 03-2016 - Sửa đổi, bổ sung 1250
9 08-4-2016 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy - Năm 2015 - Thông tư 03-2015 479
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox