DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hoạt động

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về Thư viện" 51
2 Giới thiệu về Hội thảo cấp trường "Hoàn thiện pháp luật về thư viện" 48
3 Kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp trường "Hoàn thiện pháp luật về Thư viện" 88
4 Lượt bạn đọc sử dụng Thư viện từ ngày 11 - 30/6/2012 3126
5 11/6/2012 Lượt bạn đọc sử dụng Thư viện mùa thi 1437
6 Tham gia Hội thảo góp ý Luật Thư viện 1707
7 Tiện ích sử dụng Thư viện Đại học Luật 9205
8 QĐ tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1637
9 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng Luật Thư viện 1792
10 Luật Thư viện sẽ cụ thể hóa chính sách phát triển văn hóa đọc 2503
11 Toàn văn Dự thảo Luật Thư viện 5566
12 Giới thiệu cơ sở dữ liệu điện tử pháp luật Việt Pháp tại thư viện ĐH Luật TPHCM 3149
13 Thư viện Đại học Luật TPHCM xưa và nay 14949
14 Tập huấn đào tạo kỹ năng và khai thác nguồn lực thông tin đợt 2 Lớp Lâm Đồng 1778
15 Tập huấn khai thác nguồn lực thông tin lớp Cao học Lâm Đồng 1770
16 Lượt bạn đọc sử dụng thư viện tăng đột biến 1764
17 Tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện khóa 36 2064
18 Trung tâm Thông tin thư viện 2320
19 PGS.TS Bengt Lundell làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện 1864
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox