DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đối thoại

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 2-6-2016 Nội dung Hiệu trưởng trả lời các vấn đề sinh viên đặt ra trong buổi đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng, ngày 27/5/2016. 249
2 24-5-2016 Nội dung Hiệu trưởng trả lời các vấn đề sinh viên hệ chính quy gửi Hiệu trưởng trong chương trình đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng, năm 2016 328
3 23-5-2016 Dự thảo Luật Thanh niên 257
4 12-3-2016 Đối thoại sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2015 - 2016 434
5 16 - 4 - 2015 Thông báo 597/TB-ĐHL về việc tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm 2014 - 2015 530
6 04-04-2014-Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa sinh viên chính quy với Hiệu trưởng năm học 2013 - 2014 737
7 13-3-2013-Thông báo về việc tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên chính quy với Hiệu trưởng năm học 2012-2013 1043
8 11-3-2013-Kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2012-2013 1200
9 18-04-2012- Nội dung Hiệu trưởng trả lời các v/đ SV hệ CQ đặt ra cho buổi đối thoại ... 1880
10 21-03-2012-Trích Kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên hệ chính quy với Hiệu trưởng năm học 2011-2012 1992
11 Nội dung Hiệu trưởng trả lời đối thoại với sinh viên năm học 2010-2011 2266
12 Thông báo lấy ý kiến tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên chính quy với Hiệu trưởng (2010-2011) 1891
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox