DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Date Số lần truy cập
1 20.09.2016 - Lịch xét uyển Nghiên cứu sinh năm 2016 Thứ ba, 20 9 2016 1139
2 18.06.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật năm 2016 trong nước theo đề án 911 Thứ bảy, 18 6 2016 2092
3 18.06.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật năm 2016 Thứ bảy, 18 6 2016 2326
4 22.10.2015 - Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NCS năm 2015 Thứ năm, 22 10 2015 2422
5 29.09.2015 - Lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015 Thứ ba, 29 9 2015 1414
6 22.06.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ trong nước theo đề án 911 năm 2015 Thứ hai, 22 6 2015 2139
7 22.06.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học năm 2015 Thứ hai, 22 6 2015 3577
8 01.10.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NCS năm 2014 Thứ tư, 01 10 2014 3086
9 01.10.2014 - Kết quả xét tuyển NCS năm 2014 Thứ tư, 01 10 2014 1819
10 09.09.2014 - Lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 Thứ ba, 09 9 2014 1482
11 14.05.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học trong nước theo đề án 911 năm 2014 (hình thức phối hợp với cơ sở đào tạo ở nước ngoài) Thứ tư, 14 5 2014 2877
12 14.05.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học trong nước theo đề án 911 năm 2014 Thứ tư, 14 5 2014 1570
13 14.05.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học năm 2014 Thứ tư, 14 5 2014 2822
14 19.08.2013 - Lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2013 Thứ hai, 19 8 2013 2984
15 25.04.2013 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học theo đề án 911 (hình thức phối hợp với cơ sở đào tạo ở nước ngoài) Thứ sáu, 26 4 2013 2773
16 25.04.2013 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học trong nước theo đề án 911 Thứ năm, 25 4 2013 2892
17 25.04.2013 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học năm 2013 Thứ năm, 25 4 2013 3880
18 04.10.2012 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NCS năm 2012 Thứ năm, 04 10 2012 2838
19 04.10.2012 - Kết quả xét tuyển NCS năm 2012 Thứ năm, 04 10 2012 2417
20 20.09.2012 - Lịch bảo vệ đề cương NCS khóa 9 năm 2012 Thứ năm, 20 9 2012 2160
21 10.05.2012 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Luật học, năm 2012 Thứ năm, 10 5 2012 3253
22 01.12.2011 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển NCS năm 2011 Thứ năm, 01 12 2011 2915
23 19.04.2011 Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ Luật học, năm 2011 Thứ ba, 19 4 2011 5469
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox