DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 65
2 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 728
3 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 363
4 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 839
5 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 272
6 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1650
7 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 462
8 17.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC (có điều chỉnh) 282
9 13.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC 419
10 12.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 635
11 01.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 817
12 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật DS & TTDS 969
13 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 498
14 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 537
15 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 695
16 25.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 23, 24 - CN: Luật HP & Luật HC 212
17 21.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 648
18 16.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL K23, 24, chuyên ngành: Luật Quốc tế 210
19 11.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Dân sự & TTDS, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 1375
20 24.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ CN: Luật HP & Luật HC (có điều chỉnh) 628
21 18.10.2016 - Lịch học, lịch thi toàn khóa các lớp CHL khóa 26 1268
22 18.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật KInh tế, Luật Quốc tế 755
23 15.10.2016 - Lịch bảo vệ luân văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & LHC 593
24 18.09.2016- - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2784
25 20.07.2016- Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL 23, 24 - CN: Luật DS & TTDS 847
26 14.07.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Quốc tế 774
27 14.07.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 1485
28 10.06.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2000
29 06.06.2016 - Lịch học, lịch thi toàn khóa các lớp CHL khóa 25 2120
30 25.05.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh môn học và giảng đường thi các lớp CHL khóa 23 - 24 - CN: Luật DS & TTDS 689
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox