DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 12.09.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 28 462
2 06.09.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1178
3 29.07.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các khóa 2395
4 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 267
5 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1658
6 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 1200
7 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 692
8 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 278
9 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 840
10 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 297
11 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1425
12 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 641
13 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1310
14 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 418
15 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2156
16 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 639
17 17.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC (có điều chỉnh) 422
18 13.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC 555
19 12.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 816
20 01.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 992
21 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật DS & TTDS 1137
22 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 641
23 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 682
24 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 846
25 25.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 23, 24 - CN: Luật HP & Luật HC 337
26 21.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 763
27 16.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL K23, 24, chuyên ngành: Luật Quốc tế 356
28 11.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Dân sự & TTDS, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 1512
29 24.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ CN: Luật HP & Luật HC (có điều chỉnh) 743
30 18.10.2016 - Lịch học, lịch thi toàn khóa các lớp CHL khóa 26 1775
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox