DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 95
2 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1285
3 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 690
4 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 542
5 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 223
6 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 659
7 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 262
8 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1287
9 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 566
10 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1214
11 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 381
12 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2000
13 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 585
14 17.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC (có điều chỉnh) 369
15 13.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC 505
16 12.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 761
17 01.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 934
18 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật DS & TTDS 1089
19 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 590
20 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 625
21 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 787
22 25.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 23, 24 - CN: Luật HP & Luật HC 293
23 21.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 715
24 16.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL K23, 24, chuyên ngành: Luật Quốc tế 311
25 11.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Dân sự & TTDS, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 1452
26 24.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ CN: Luật HP & Luật HC (có điều chỉnh) 700
27 18.10.2016 - Lịch học, lịch thi toàn khóa các lớp CHL khóa 26 1630
28 18.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật KInh tế, Luật Quốc tế 824
29 15.10.2016 - Lịch bảo vệ luân văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & LHC 668
30 18.09.2016- - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2857
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox