DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 13.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 627
2 10.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 289
3 07.11.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 25,26 - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 156
4 30.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 481
5 11.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học các lớp CHL 2215
6 11.10.2017 - Danh sách học viên khóa 27, 28 học bổ sung kiến thức 462
7 06.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 1013
8 12.09.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 28 1273
9 06.09.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1813
10 29.07.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các khóa 2816
11 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 359
12 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1818
13 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 1394
14 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 780
15 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 328
16 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 1010
17 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 349
18 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1498
19 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 701
20 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1381
21 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 452
22 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2253
23 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 683
24 17.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC (có điều chỉnh) 464
25 13.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC 592
26 12.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 878
27 01.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 1034
28 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật DS & TTDS 1196
29 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 683
30 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 726
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox