DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 306
2 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 150
3 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 438
4 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 226
5 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1113
6 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 478
7 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1087
8 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 343
9 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1881
10 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 512
11 17.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC (có điều chỉnh) 318
12 13.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP và Luật HC 457
13 12.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 703
14 01.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 873
15 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật DS & TTDS 1041
16 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 546
17 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 584
18 30.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 734
19 25.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 23, 24 - CN: Luật HP & Luật HC 258
20 21.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 683
21 16.11.2016 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL K23, 24, chuyên ngành: Luật Quốc tế 261
22 11.11.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Dân sự & TTDS, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 1414
23 24.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ CN: Luật HP & Luật HC (có điều chỉnh) 658
24 18.10.2016 - Lịch học, lịch thi toàn khóa các lớp CHL khóa 26 1517
25 18.10.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật KInh tế, Luật Quốc tế 792
26 15.10.2016 - Lịch bảo vệ luân văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & LHC 634
27 18.09.2016- - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2805
28 20.07.2016- Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL 23, 24 - CN: Luật DS & TTDS 881
29 14.07.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Quốc tế 801
30 14.07.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật DS & TTDS 1512
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox