DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo - tin tức

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Thông báo: Lịch bảo vệ khóa luận K38 - Hội đồng Tổ ĐĐ-MT 77
2 Thông báo: Lịch bảo vệ khóa luận K38 - Hội đồng Tổ Thương mại 98
3 Thông báo: Lịch bảo vệ khóa luận K38 - Hội đồng Tổ TCNH 82
4 Thông báo về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K38 Khoa Luật Thương mại 91
5 Thông báo: Phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Khóa 38 (Đề tài bằng tiếng Anh) 150
6 Thông báo phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận Khóa 38 200
7 Thông báo: Khoa Luật Thương Mại tổ chức buổi gặp mặt SV K38 Khoa Luật TM để hướng dẫn sinh viên đi thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp 643
8 Thông báo: Quy định về nội dung và hình thức Báo cáo thực tập áp dụng cho Khóa 38 811
9 Khoa Luật Thương mại - Thông báo Kê hoạch thực tập Khóa 38 662
10 THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG BỐI CẢNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 133
11 Lịch bảo vệ Khóa luận K37 và QTL36 637
12 Danh sách Giảng viên hướng dẫn khóa luận K37 718
13 Thông báo về Đề tài khóa luận, tiểu luận K37 3750
14 Danh sách học viên cao học khóa 21&22 bảo vệ lần 2 402
15 Danh sách học viên bảo vệ đề cương luận văn cao học chuyên ngành luật kinh tế khóa 21 và 22 417
16 Tin Hội Thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 417
17 Thư mời tham dự Hội thảo khoa học năm 2015 984
18 HỘI THẢO KHOA HỌC: “LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014: NHỮNG ĐỔI MỚI NHẰM HIỆN THỰC HÓA QUYỀN TỰ DO KINH DOANH” 810
19 Tọa đàm đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học 449
20 Lịch bảo vệ khóa luận Thương mại K36 940
21 Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp TM K36 và QTL K35 917
22 Giới thiệu về hội thảo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 658
23 Thư mời tham dự Hội thảo khoa học 4231
24 Danh sách Giáo viên hướng dẫn khóa luận K36 1051
25 Qui định về hình thức Khoá luận 1328
26 Kế hoạch thực tập và danh mục đề tài khóa luận, tiểu luận K36 2175
27 Thư mời Hội thảo khoa học Quyền tiếp cận nguồn lực phát triển của nhà đầu tư 911
28 Danh sách Đề tài NCKH sinh viên 2014 được chọn 701
29 Thông báo xét chọn đề tài NCKH sinh viên năm 2014 714
30 Lễ bảo vệ khóa luận sinh viên khóa 35 894
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox