DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch làm việc

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2015 - 2016 282
2 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2015 - 2016 253
3 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác Iso và website 571
4 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác trực khoa 580
5 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác cố vấn học tập 550
6 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2014 - 2015 614
7 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2014 - 2015 593
8 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2013 - 2014 578
9 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2013 2014 628
10 Khoa Luật Hành chính Nhà nước-Mục tiêu chất lượng năm học 2011-2012 1508
11 Khoa Luật Hành chính Nhà nước-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2011-2012 1479
12 Kế hoạch hoạt động khoa Luật Hành chính năm học 2010-2011 3286
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox