DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch làm việc

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2015 - 2016 257
2 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2015 - 2016 235
3 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác Iso và website 555
4 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác trực khoa 568
5 Kết luận của Lãnh đạo khoa về công tác cố vấn học tập 535
6 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2014 - 2015 585
7 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2014 - 2015 569
8 Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2013 - 2014 555
9 Mục tiêu chất lượng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước năm học 2013 2014 597
10 Khoa Luật Hành chính Nhà nước-Mục tiêu chất lượng năm học 2011-2012 1482
11 Khoa Luật Hành chính Nhà nước-Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2011-2012 1458
12 Kế hoạch hoạt động khoa Luật Hành chính năm học 2010-2011 3245
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox