DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

KThí - Tổ chức thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 12-9-2014 - Về việc cử CBCT các lớp hệ VLVH và VB2CQ HK1 (14-15) 572
2 12-9-2014 - Thông báo tập huấn công tác tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần năm 2014 561
3 Dự thảo phân công cán bộ coi thi các lớp sau đại học trong tháng 3/2014 674
4 21- 8 -13. Thông báo đăng ký coi thi kết thúc học phần các hệ đào tạo kỳ I (2013 -2014) 869
5 Phân công CBCT chính quy học kỳ II (2012 - 2013) - Chính thức 853
6 Dự thảo phân công CBCT chính quy học kỳ II (2012 - 2013) 897
7 Phân công coi thi cao học tháng 2 - 2012 1350
8 Thông báo đăng ký coi thi kết thúc học phần học kỳ II (2011 - 2012) 1437
9 Phân công cán bộ coi thi chính quy lần 2 học kỳ 1 (2011 - 2012) 1481
10 Phân công cán bộ coi thi các lớp hệ vừa làm vừa học tháng 10, 11/2011 1597
11 Phân công cán bộ coi thi các lớp tại chức tháng 4/2011 1822
12 Phân công cán bọ coi thi Khóa 32 1892
13 Thông báo đăng ký coi thi các lớp Tại chức và chính quy học kỳ II (2010-2011) 1763
14 Dự thảo lịch phân công cán bộ coi thi tại chức tháng 2,3/2011 1774
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox