DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hội thao bài giảng – Hội thảo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Hội thảo “Áp dụng phương pháp dạy học theo tình huống trong giảng day và định hướng xây dựng casebook tại ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh” 2040
2 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VỀ PPGD THEO TÌNH HUỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CASEBOOK TẠI ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 1048
3 THÔNG BÁO HỘI THẢO VỀ PPGD - 05 2013 932
4 27-12-2010/Hội thao bài giảng 2857
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox