DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

PPGD - Các lớp tập huấn

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 10-10-2012- Thông tin về lớp Tập huấn kỹ năng SP và tọa đàm về PPGD tích cực 1788
2 27-09-2012-Thông báo Tổ chức tập huấn kỹ năng sư phạm và tọa đàm về phương pháp giảng dạy tích cực 1641
3 15-09-2011-Thông báo v/v dời lịch tập huấn kỹ năng sư phạm và PPGD tích cực 2306
4 Chương trình học lớp tập huấn Phương pháp giảng dạy hiện đại ở bậc đại học 4477
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox