DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng, kỷ luật

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 02-11-2015 Thông báo về việc kỷ luật sinh viên hệ chính quy lớp CJL K40 618
2 24-9-2015 Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2014 - 2015 739
3 07-09-2015 Hướng dẩn việc bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm học 2014 - 2015 2665
4 10-12-2014-Thông báo về việc xử lý sinh viên vi phạm kỷ luật sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với các quy định của Nhà trường và của pháp luật 1229
5 01-10-2014-Danh sách sinh viên được khen thưởng trong Lễ khai giảng năm học 2014-2015 947
6 27-8-2014- Quyết định khen thưởng niên khóa 2010 - 2014 1311
7 19-8-2014-Thông báo về việc bình chọn "Sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác" và thi đua khen thưởng 2013 - 2014 1439
8 11-10-2013-Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2012 – 2013 1400
9 29-8-2013-Quyết định về việc khen thưởng sinh viên khóa 34 (2009-2013) 1222
10 22-8-2013-Thông báo về việc bình chọn "Sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác" và thi đua khen thưởng 2012-2013 1363
11 08-10-2012-Quyết định và danh sách khen thưởng sinh viên K33 tốt nghiệp 1946
12 27-09-2012-Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2011-2012 1965
13 06-9-2012-Thông báo bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên và bình chọn, tuyên dương sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác năm học 2011-2012 1630
14 13-10-2011-Quyết định khen thưởng sinh viêntrong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trường học (2010-2011) 2134
15 13-10-2011-Quyết định khen thưởng sinh viên năm học 2010-2011 18801
16 04-10-2011-Khen thưởng sinh viên khóa 32 (2007-2011) 2109
17 14-9-2011-Điểm học tập tổng kết năm 2010-2011 (xét khen thưởng các lớp) 2144
18 08-9-2011-Bình xét thi đua, khen thưởng sinh viên năm 2010-2011 2105
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox