DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chế độ chính sách

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 14/4/2017 Thông báo giải quyết hồ sơ chế độ chính sách 2017 478
2 P. CTCT-SV thông báo danh sách Hỗ trợ chi phí học tập năm học 04 tháng 2016-2017 dự kiến trình Hội đồng thông qua. 453
3 23-11-2016 Tổng hợp BHYT năm 2017 283
4 17-11-2016 P. CTCT-SV thông báo danh sách MGHP dự kiến trình Hội đồng thông qua 336
5 31-8-2016 Thông báo về các chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 639
6 16-8-2016 Thông báo về việc nhận lại tiền miễn, giảm học phí năm học 2015 - 2016. 523
7 24-6-2016 Danh sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học năm học 2015 - 2016. 846
8 2-6-2016 DS sinh viên hưỡng trợ cấp xã hội dự kiến trình Hội đồng trường thông qua 443
9 Thông báo miễn giảm học phí, Thư mời, Mẫu phụ lục 4 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 741
10 3-3-2016 Thông báo Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 501
11 3-3-2016 Phòng CTCT-SV - Thông báo về việc xét trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 479
12 16-11-2015 Thông báo về chế độ chính sách cho sinh viên chính quy, học kỳ 1 năm học 2015-2016 666
13 3-9-2015 Thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 656
14 03-06-2015-Thông báo về việc nhận tiền Trợ cấp xã hội HK 2, năm học 2014-2015 648
15 22-4-2015 Thông báo nhận lại tiền miễn giảm học phí năm 2013 - 2014 và học kỳ 1 năm 2014 - 2015. 855
16 15 - 4 - 2015 Danh sách sinh viên được xét Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 704
17 15 - 4 - 2015 DS sinh viên dự kiến nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 672
18 27-01-2015-Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2014 - 2015 827
19 27-01-2015-Thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội năm học 2014 - 2015 732
20 16-12-2014-Thông báo về việc nhận tiền Trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2014-2015 734
21 16-12-2014- Thông báo về việc nhận lại tiền miễn giảm học phí học kỳ 2 năm 2013-2014 772
22 02-12-2014-Danh sách sinh viên dự kiến được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 778
23 07-10-2014-Thông báo về việc nhận lại tiền miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 863
24 28-8-2014- Thông báo thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2013-2014 781
25 26-8-2014-Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên chính quy năm học 2014-2015 982
26 22-8-2014-Thông báo về việc thực hiện trợ cấp xã hội năm học 2014-2015 835
27 21-07-2014-Thông báo về việc nhận tiền Trợ cấp xã hội HK 2, năm học 2013-2014 914
28 02-7-2014-Thông báo thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 900
29 19-6-2014-Thư triệu tập sinh viên tham gia buổi hướng dẫn làm hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2013 -2014 925
30 12-6-2014-Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội HK2 năm học 2013 – 2014 theo Quyết định 447/QĐ-UBDT 878
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox