DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 05-03-2015- Thông báo tuyển sinh VB1 hệ vừa làm vừa học năm 2015 mở tại số 2 Nguyễn Tất Thành, Trung tâm BDCT quận 10, Trung tâm BDCT quận 6 và Trường Đoàn Lý Tự Trọng 9475
2 21-09-2012-Công bố điểm trúng tuyển vào đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2012 12477
3 14-07-2012 Thông báo về việc đăng nhập vào trang daotao.hcmulaw.edu.vn 31666
4 02-12-2011_Kế hoạch học môn hoàn thiện học kỳ 1 năm học 2011-2012 - Lớp CBTP.K1A 3920
5 24-05-2011-TB Về việc bố trí lại lịch thi các lớp hệ vừa làm vừa học 12854
6 09-03-2011- TB v/v thu hồi tiền nợ tập BG của SV hệ VLVH 4458
7 24-01-2011- Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ VLVH văn bằng 2 9371
8 24-01-2011- Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ VLVH văn bằng 1 8210
9 04-09-2010-Lịch học lịch thi HK1 năm học 2010-2011 các lớp hệ VLVH và VB2 mở tại TP. Hồ Chí Minh 15100
10 21-09-2010-Kết quả phúc khảo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2010 7062
11 21-09-2010-Địa điểm và lịch học các lớp không chính quy năm học 2010-2011 11457
12 31-08-2010-Quyết định về việc công bố điểm xét tuyển vào hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2010 7935
13 11-06-2010-V/v: Tổ chức lớp tiếng Anh dành cho SV hệ không chính quy 8272
14 10-11-2009-Danh mục đề tài tiểu luận các lớp tại chức năm học 2009-2010 11386
15 Kết quả thi TNĐH hệ VLVH K8 (bằng 1) tại TP.HCM 15977
16 Kết quả thi TNĐH hệ VLVH K8 (bằng 1) lần 2 10045
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox