DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 05-03-2015- Thông báo tuyển sinh VB1 hệ vừa làm vừa học năm 2015 mở tại số 2 Nguyễn Tất Thành, Trung tâm BDCT quận 10, Trung tâm BDCT quận 6 và Trường Đoàn Lý Tự Trọng 9220
2 21-09-2012-Công bố điểm trúng tuyển vào đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2012 12255
3 14-07-2012 Thông báo về việc đăng nhập vào trang daotao.hcmulaw.edu.vn 31291
4 02-12-2011_Kế hoạch học môn hoàn thiện học kỳ 1 năm học 2011-2012 - Lớp CBTP.K1A 3805
5 24-05-2011-TB Về việc bố trí lại lịch thi các lớp hệ vừa làm vừa học 12680
6 09-03-2011- TB v/v thu hồi tiền nợ tập BG của SV hệ VLVH 4294
7 24-01-2011- Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ VLVH văn bằng 2 9211
8 24-01-2011- Kết quả phúc khảo tuyển sinh hệ VLVH văn bằng 1 8066
9 04-09-2010-Lịch học lịch thi HK1 năm học 2010-2011 các lớp hệ VLVH và VB2 mở tại TP. Hồ Chí Minh 14817
10 21-09-2010-Kết quả phúc khảo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2010 6875
11 21-09-2010-Địa điểm và lịch học các lớp không chính quy năm học 2010-2011 11300
12 31-08-2010-Quyết định về việc công bố điểm xét tuyển vào hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2010 7709
13 11-06-2010-V/v: Tổ chức lớp tiếng Anh dành cho SV hệ không chính quy 8068
14 10-11-2009-Danh mục đề tài tiểu luận các lớp tại chức năm học 2009-2010 11187
15 Kết quả thi TNĐH hệ VLVH K8 (bằng 1) tại TP.HCM 15661
16 Kết quả thi TNĐH hệ VLVH K8 (bằng 1) lần 2 9797
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox