DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu hành chính

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Biểu mẩu kê khai giờ giảng - Đánh giá & phân loại 1940
2 Biểu mẫu Giảm trừ gia cảnh 10667
3 Mẫu văn bản hành chính 246501
4 Các mẫu xin đi học, cử đi học 352971
5 Mẫu đề nghị văn phòng phẩm - quản trị thiết bị 134253
6 Mẫu dành cho cán bộ - giảng viên - Thu chi Nội bộ 32605
7 Mẫu kê khai tài sản 68363
8 Mẫu giấy nghỉ phép năm, giấy đi đường, Thai sản, việc riêng, không lương 177412
9 Các biểu mẫu biên bản xử lý kỷ luật 322386
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox