DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương bài giảng

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP HP2 ( 3 TÍN CHỈ - QTKD 96
2 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP HP1( 3 TÍN CHỈ - QTKD 82
3 ĐỀ CƯƠNG MÔN STRATEGIC MANAGEMENT 87
4 ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3 TÍN CHỈ) 98
5 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KÊ TOÁN QUẢN TRỊ (2 TÍN CHỈ) 65
6 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG- CLC 100
7 Đề cương môn Quản trị marketing ( 3 tín chỉ) 558
8 Đề cương môn Quản trị chiến lược (Chỉnh sửa) 1138
9 Đề cương môn Kinh tế vĩ mô (Mới) 515
10 Brand Management Syllabus 409
11 Sales Management Syllabus 764
12 Đề cương môn học Quản trị rủi ro ( Risk Management) - giảng bằng tiếng Anh 1406
13 Đề cương môn học quản trị tài chính - CÓ CHỈNH SỬA 875
14 Đề cương môn học Hệ thống thông tin quản lý 40688
15 Đề cương môn học Giao tiếp trong kinh doanh 11531
16 Đề cương môn học Nghệ thuật lãnh đạo 13268
17 Đề cương môn học Thanh toán quốc tế 25665
18 Đề cương môn học Lý thuyết trò chơi 5515
19 Đề cương môn học Quản trị tài chính 23703
20 Đề cương môn học Marketing căn bản 40405
21 Đề cương môn Toán cao cấp 19629
22 Đề cương môn học Quản trị sản xuất 4588
23 Đề cương môn học Nguyên lý kế toán 5375
24 Đề cương môn học Lý thuyết xác suất thống kê toán 13528
25 Đề cương môn học Kinh tế vi mô 46330
26 Đề cương môn học Kế toán Quản trị 9443
27 Đề cương môn Quản trị nhân sự 33731
28 Đề cương môn Quản trị Marketing 26557
29 Đề cương môn Quản trị học 64359
30 Đề cương môn Quản trị chiến lược 18651
 
<< Đầu < Trước 1 2 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox