DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình học

STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Ngày 25-5-2015_Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh công bố tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ đại học (văn bằng 1 và văn bằng 2) áp dụng từ năm 2015 4126
2 Ngày 30-10-2013_Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị - Luật hệ Chính quy 2998
3 28-06-2011_Chương trình đào tạo Quản trị - Luật - Chương trình tổng thể 8380
4 Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh - Chương trình tổng thể 58393
5 Chương trình đào tạo cử nhân luật - Chương trình tổng thể 31882
6 Chương trình đào tạo cử nhân luật Chất lượng cao - Chương trình tổng thể 8370
7 25-10-2010-Chương trình đào tạo cử nhân Luật chính quy 7630
8 Chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao 24760
9 Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Dân sự 11771
10 Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Hình sự 9054
11 Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Hành chính 9325
12 Chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ chính qui - Khoa Thương mại 16729
13 Chương trình đào tạo Cử nhân Luật - Khoa Quốc tế 12707
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox