DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu khoa học

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Ths. Phạm Thị Minh Hải - VẬN DỤNG KIẾN THỨC LOGIC HỌC TRONG TIẾP CẬN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT 5255
2 Ths. Lê Duy Ninh - VÀI TRAO ĐỔIVỀ GIẢNG DẠY MÔN LOGIC HỌC TRONG TRƯỜNG LUẬT 10776
3 TS. Lê Thị Hồng Vân - RÈN LUYỆN “KỸ NĂNG MỀM” CHO SINH VIÊN NGÀNHLUẬTQUA VIỆC GIẢNG DẠY MÔN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ LẬP LUẬN 20438
4 Ths. Phạm Văn Dinh - VÀI SUY NGHĨVỀ GẮN KẾT GIẢNG DẠY MÔN TÂM LÝ HỌC VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH LUẬT 2591
5 Ths. Lê Văn Bích - HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG TÂM LÝ HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 33288
6 Ths. Ngô Thị Minh Hằng - CHỮ HIẾU TRONG NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN PHÁP LUẬT VIỆT NAM XƯA VÀ NAY 9329
7 TS. Lê Thị Hồng Vân - GIẢNG DẠY MÔN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG SỰ GẮN KẾT VỚI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH LUẬT 42478
8 Ths. Nguyễn Hoài Đông - BÀN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 4529
9 Ths. Trần Ngọc Anh - GẮN KẾT VIỆC GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 1499
10 Ths. Nguyễn Thanh Hải - GẮN KẾT KIẾN THỨC MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỚI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH LUẬT - MỘT VÀI DẪN CHỨNG THAM KHẢO 10055
11 Ts. Nguyễn Quốc Vinh - QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG, KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG VÀ VỚI CÁC LĨNH VỰC CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 26625
12 TS. Trần Thị Rồi - GẮN KẾT KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN VỚI CHUYÊNNGÀNH LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH 1449
13 LÊ VĂN BÍCH-VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VÀ ĐẤU TRANH BẢO VỆ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 13302
14 NGÔ THỊ MINH HẰNG-GIÁO DỤC Ý THỨC TÔN TRỌNG PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM 3342
15 LÊ THỊ HỒNG VÂN-LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TRONG GIẢNG DẠY VĂN HÓA VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 1677
16 LÊ THỊ HỒNG-TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ 4371
17 NGUYỄN HOÀI ĐÔNG-LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SỰ CẦN THIẾT, Ý NGHĨA VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1991
18 TRẦN NGỌC ANH-LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 4544
19 TRẦN THỊ RỒI-MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIẢNG DẠY ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 1752
20 NGUYỄN THANH HẢI-NHÂN QUYỀN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2666
21 NGUYỄN QUỐC VINH-QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 46856
22 PHẠM THỊ NGỌC THỦY-LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 1353
23 PHẠM VĂM DINH-LỒNG GHÉP NỘI DUNG NHÂN QUYỀN VÀ GIÁO DỤC NHÂN QUYỀN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 2405
24 DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT TỌA ĐÀM "LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH" NĂM 2013 1223
25 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NCKH GIÁO VIÊN TỪ 1997 ĐẾN NAY 2937
26 VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 62314
27 CÔNG ĐOÀN VÀ VẤN ĐỀ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG HỌC 35608
28 THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 57136
29 “Chí công vô tư” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh BÀI HỌC TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN TƯƠNG LAI 41730
30 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG GIÁO DỤC Ở NHÀ TRƯỜNG 29449
 
<< Đầu < Trước 1 2 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox