DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo chung

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 13-01-2017 Thông báo về việc công bố kết quả giải quyết khiếu nại và thủ tục nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 187
2 Ngày 11-01-2017_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 31/12/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 03/2017 (02 Đợt) 849
3 10-01-2017- AQAC nhắc nhở về việc thực hiện khảo sát online học kỳ 1 2016-2017 744
4 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo công bố lịch sinh hoạt lớp của các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy với Cố vấn học tập trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 349
5 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc quy định và áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh các khóa 38, 39, 40 và 41 456
6 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập của các lớp học tại Tòa nhà A, cơ sở Nguyễn Tất Thành vào sáng thứ 3 ngày 10/01/2017 90
7 Ngày 06-01-2017_Phòng Đào tạo công bố lịch học và tài liệu học tập "Kỹ năng mềm - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên hệ chính quy lớp Quản trị - Luật 37 và các lớp khóa 38 ngành Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh 178
8 Ngày 06-01-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập của lớp Dân sự 41 vào sáng thứ 3 ngày 10/01/2017 77
9 5-01-2017 P. CTCT-SV Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội 04 tháng đầu năm học 2016 - 2017. 636
10 5-01-2017 P. CTCT-SV Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội 04 tháng đầu năm học 2016 - 2017. 198
11 Ngày 05-01-2017_Phòng Đào tạo thông báo công bố danh sách sinh viên văn bằng 2 hệ đào tạo chính quy đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra theo chương trình 90 tiết (6đvht) vào ngày 07/01/2016 (thứ 7) 220
12 Ngày 28-12-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) vào ngày 31/12/2016 (thứ 7) - Đợt 2 586
13 Ngày 26-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học trả nợ các học phần giáo dục thể chất dành cho sinh viên hệ chính quy các khoa đang trong thời hạn theo học tại trường 373
14 Ngày 26-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1) - Đợt 1, thứ 7 ngày 26/11/2016 của sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1). 460
15 Ngày 20-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo lịch học các học phần thuộc hệ đào tạo chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017 4125
16 19-12-2016- AQAC thông báo về việc thực hiện khảo sát online học kỳ 1 năm học 2016-2017 1737
17 Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường thi và coi thi của một số lớp thuộc hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học từ ngày 24/12 đến 25/12/2016 366
18 Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp cuối khóa và xét tốt nghiệp cho sinh viên VB2CQ khóa 6C (khóa học 2013-2016) 201
19 Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên hệ chính quy văn bằng 2 khóa 6 (Lớp 6A và 6B) đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật (chính thức) 579
20 Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (Văn bằng 1 và Văn bằng 2) dự kiến bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học tập và buộc thôi học kể từ học kỳ 1 năm học 2016-2017 vì có kết quả học tập yếu kém 655
21 Ngày 13-12-2016_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 03/12/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2). 2372
22 Ngày 07/12/2016 Thông báo về việc làm bài thu hoạch sinh hoạt Công dân - Sinh viên 2016 - 2017 4634
23 Ngày 06-12-2016_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 26/11/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2) 2374
24 Ngày 02-12-2016_Tổng hợp tình hình đóng học phí của sinh viên hệ chính quy các khóa 37 (Quản trị - Luật), 38, 39, 40 và 41 đóng học phí học kỳ 1 năm 2016-2017 đến 17g00 ngày 01/12/2016 941
25 Ngày 02-12-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 12/2016 (Đợt 1) và Kế hoạch tổ chức thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2) 1205
26 Ngày 28-11-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 11/2016 1393
27 24-11-2016 P. CTCT-SV thông báo danh sách sinh viên xét Trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 dự kiến trình Hội đồng thông qua. 381
28 P. CTCT-SV thông báo danh sách Hỗ trợ chi phí học tập năm học 04 tháng 2016-2017 dự kiến trình Hội đồng thông qua. 363
29 24-11/2016 P. CTCT-SV Thông báo về việc nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của sinh viên khóa 36 (QTL) và khóa 37 406
30 Ngày 22-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo, công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1) dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1) - Đợt 1, thứ 7 ngày 26/11/2016. 522
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox