DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
91 05.03.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2543
92 05.03.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH tháng 3 năm 2014 2390
93 05.03.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 21 - ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2014 4417
94 10.02.2014 - Thông báo về lịch ôn tập và thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 03 năm 2014 6308
95 21-12-2013- Thông tin về tình hình kỳ thi tuyển cao học luật mở tại Vĩnh Long 3730
96 20-12-2013-Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách CB coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 - ngày 21/12/2013 2598
97 17.09.2013 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 5095
98 16.08.2013 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 17346
99 16.08.2013 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 3203
100 15.08.2013 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 12334
101 03-08-2013-Thông tin tình hình các buổi thi – Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 4272
102 02-08-2013-Thông báo về Hiệu lệnh tổ chức thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - Ngày 03 và 04/08/2013 2768
103 25.07.2013 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 2871
104 25.07.2013 - Hiệu lệnh tổ chức kỳ thi CHL khóa 20 và sơ đồ phòng thi 2562
105 24.07.2013 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 6082
106 05.07.2013 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi Cao học Luật khóa 20 5482
107 14.05.2013 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 03 năm 2013 11967
108 14.05.2013 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 03 năm 2013 3609
109 10.04.2013 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi CHL khóa 19 3713
110 10.04.2013 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 3 năm 2013 26740
111 13.03.2013 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - năm 2013 3198
112 13.03.2013 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - năm 2013 3217
113 12.03.2013 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi CHL khóa 19 2337
114 12.03.2013 - Hiệu lệnh tổ chức kỳ thi CHL khóa 19 2456
115 26.03.2013 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 (có SBD và phòng thi) 5902
116 22.02.2013 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi Cao học Luật khóa 19 5795
117 22.02.2013 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 3 năm 2013 4318
118 26.09.2012 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 18 - năm 2012 12657
119 26.09.2012 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 18 - năm 2012 4306
120 31.08.2012 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 18 3988
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox