DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
91 08.04.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 21 - tháng 3 năm 2014 12734
92 08.04.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 22 (2014 - 2016) 15952
93 04.04.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2871
94 04.04.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 14817
95 21.03.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 1878
96 05.03.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2578
97 05.03.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH tháng 3 năm 2014 2425
98 05.03.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 21 - ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2014 4463
99 10.02.2014 - Thông báo về lịch ôn tập và thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 03 năm 2014 6334
100 21-12-2013- Thông tin về tình hình kỳ thi tuyển cao học luật mở tại Vĩnh Long 3781
101 20-12-2013-Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách CB coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 - ngày 21/12/2013 2648
102 17.09.2013 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 5121
103 16.08.2013 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 17403
104 16.08.2013 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 3241
105 15.08.2013 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 12374
106 03-08-2013-Thông tin tình hình các buổi thi – Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 4318
107 02-08-2013-Thông báo về Hiệu lệnh tổ chức thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - Ngày 03 và 04/08/2013 2815
108 25.07.2013 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 2904
109 25.07.2013 - Hiệu lệnh tổ chức kỳ thi CHL khóa 20 và sơ đồ phòng thi 2596
110 24.07.2013 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 6125
111 05.07.2013 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn thi Cao học Luật khóa 20 5517
112 14.05.2013 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 03 năm 2013 12030
113 14.05.2013 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 03 năm 2013 3639
114 10.04.2013 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi CHL khóa 19 3759
115 10.04.2013 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - tháng 3 năm 2013 26786
116 13.03.2013 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - năm 2013 3238
117 13.03.2013 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 - năm 2013 3251
118 12.03.2013 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi CHL khóa 19 2367
119 12.03.2013 - Hiệu lệnh tổ chức kỳ thi CHL khóa 19 2496
120 26.03.2013 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 19 (có SBD và phòng thi) 5940
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox