DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
61 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 3456
62 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 4459
63 10.07.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi CHL khóa 24 3208
64 06.07.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3479
65 03.06.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 23 - tháng 3 năm 2015 2998
66 19.05.2015 - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 24 - tháng 3 năm 2015 2972
67 07.05.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 24 (2015 - 2017) 18862
68 04.05.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 23 - tháng 3 năm 2015 10180
69 27.04.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3258
70 27.04.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 8272
71 18.03.2015 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2608
72 16.03.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4447
73 12.03.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2015 3121
74 02.03.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4431
75 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3012
76 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3253
77 12.02.2015 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3568
78 28.01.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi môn Triết học - Lôgic học 2320
79 03.12.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 23 (2015 - 2017) 18723
80 19.09.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 5680
81 25.08.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 2568
82 22.08.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 22 - tháng 8 năm 2014 13950
83 22.08.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 10561
84 04.08.2014 - Quy định chuẩn ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2014 7378
85 04.08.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 2030
86 29.07.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 2384
87 29.07.2014 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 1888
88 18.07.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3322
89 18.07.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 4646
90 07.07.2014 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3744
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox