DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
61 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 4416
62 10.07.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi CHL khóa 24 3173
63 06.07.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3445
64 03.06.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 23 - tháng 3 năm 2015 2954
65 19.05.2015 - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 24 - tháng 3 năm 2015 2937
66 07.05.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 24 (2015 - 2017) 18821
67 04.05.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 23 - tháng 3 năm 2015 10085
68 27.04.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3214
69 27.04.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 8229
70 18.03.2015 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2589
71 16.03.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4415
72 12.03.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2015 3080
73 02.03.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4379
74 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2969
75 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3212
76 12.02.2015 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3542
77 28.01.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi môn Triết học - Lôgic học 2292
78 03.12.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 23 (2015 - 2017) 18662
79 19.09.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 5627
80 25.08.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 2533
81 22.08.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 22 - tháng 8 năm 2014 13906
82 22.08.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 10527
83 04.08.2014 - Quy định chuẩn ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2014 7334
84 04.08.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 1992
85 29.07.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 2354
86 29.07.2014 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 1848
87 18.07.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3283
88 18.07.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 4609
89 07.07.2014 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3702
90 09.05.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 3355
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox