DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
61 03.12.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 23 (2015 - 2017) 18498
62 19.09.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 5468
63 25.08.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 2449
64 22.08.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 22 - tháng 8 năm 2014 13732
65 22.08.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 10409
66 04.08.2014 - Quy định chuẩn ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2014 7215
67 04.08.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 1870
68 29.07.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 2263
69 29.07.2014 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 1744
70 18.07.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3180
71 18.07.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 4509
72 07.07.2014 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3604
73 09.05.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 3263
74 08.04.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 21 - tháng 3 năm 2014 12599
75 08.04.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 22 (2014 - 2016) 15844
76 04.04.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2760
77 04.04.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 14712
78 21.03.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 1780
79 05.03.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2482
80 05.03.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH tháng 3 năm 2014 2318
81 05.03.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 21 - ngày 22 và 23 tháng 3 năm 2014 4356
82 10.02.2014 - Thông báo về lịch ôn tập và thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 03 năm 2014 6254
83 21-12-2013- Thông tin về tình hình kỳ thi tuyển cao học luật mở tại Vĩnh Long 3664
84 20-12-2013-Hiệu lệnh tổ chức thi và danh sách CB coi thi kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2013 - ngày 21/12/2013 2514
85 17.09.2013 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 5029
86 16.08.2013 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 17243
87 16.08.2013 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 3131
88 15.08.2013 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 20 - tháng 8 năm 2013 12256
89 03-08-2013-Thông tin tình hình các buổi thi – Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 4184
90 02-08-2013-Thông báo về Hiệu lệnh tổ chức thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - Ngày 03 và 04/08/2013 2692
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox