DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
61 07.05.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 24 (2015 - 2017) 18775
62 04.05.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 23 - tháng 3 năm 2015 9980
63 27.04.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3173
64 27.04.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 8171
65 18.03.2015 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2564
66 16.03.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4372
67 12.03.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2015 3027
68 02.03.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4342
69 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2915
70 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3161
71 12.02.2015 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3516
72 28.01.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi môn Triết học - Lôgic học 2257
73 03.12.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 23 (2015 - 2017) 18602
74 19.09.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 5576
75 25.08.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 2496
76 22.08.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 22 - tháng 8 năm 2014 13840
77 22.08.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 10491
78 04.08.2014 - Quy định chuẩn ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2014 7295
79 04.08.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 1946
80 29.07.2014 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 2323
81 29.07.2014 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2014 1814
82 18.07.2014 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3240
83 18.07.2014 - Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 4569
84 07.07.2014 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 22 - tháng 8 năm 2014 3663
85 09.05.2014 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 3327
86 08.04.2014 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 21 - tháng 3 năm 2014 12678
87 08.04.2014 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 22 (2014 - 2016) 15915
88 04.04.2014 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 2834
89 04.04.2014 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 14779
90 21.03.2014 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 21 - tháng 3 năm 2014 1846
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox