DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
31 01.03.2016 - Thông báo về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh kỳ thi TS Cao học Luật khóa 25 2168
32 27.01.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 25 - tháng 3 năm 2016 3981
33 13.10.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 25 (2016 - 2018) 20736
34 12.10.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2910
35 14.09.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 10534
36 11.09.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2907
37 11.09.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 7916
38 10.08.2015 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2015 2335
39 07.08.2015 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2500
40 05.08.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 8 năm 2015 2009
41 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2734
42 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2467
43 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 3267
44 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 4265
45 10.07.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi CHL khóa 24 3063
46 06.07.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3344
47 03.06.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 23 - tháng 3 năm 2015 2823
48 19.05.2015 - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 24 - tháng 3 năm 2015 2825
49 07.05.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 24 (2015 - 2017) 18645
50 04.05.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 23 - tháng 3 năm 2015 9851
51 27.04.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3107
52 27.04.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 8067
53 18.03.2015 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2521
54 16.03.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4291
55 12.03.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2015 2923
56 02.03.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4290
57 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2829
58 13.02.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3099
59 12.02.2015 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3466
60 28.01.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi môn Triết học - Lôgic học 2193
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox