DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
31 21.07.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2250
32 02.06.2016 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 2314
33 12.05.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 26 (2016 - 2018) - tháng 8 năm 2016 11842
34 28.04.2016 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 9070
35 28.04.2016 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 1873
36 28.04.2016 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 6808
37 25.03.2016 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 1856
38 25.03.2016 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 4 năm 2016 1808
39 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2276
40 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2726
41 09.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 2682
42 04.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 4228
43 01.03.2016 - Thông báo về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh kỳ thi TS Cao học Luật khóa 25 2242
44 27.01.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 25 - tháng 3 năm 2016 4068
45 13.10.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 25 (2016 - 2018) 20952
46 12.10.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khoá 24 - tháng 8 năm 2015 3016
47 14.09.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 10739
48 11.09.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3017
49 11.09.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 8038
50 10.08.2015 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2015 2422
51 07.08.2015 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2611
52 05.08.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 8 năm 2015 2088
53 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2853
54 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2537
55 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 3355
56 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 4352
57 10.07.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi CHL khóa 24 3129
58 06.07.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3405
59 03.06.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 23 - tháng 3 năm 2015 2914
60 19.05.2015 - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 24 - tháng 3 năm 2015 2904
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox