DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
31 18.08.2016 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 1455
32 03.08.2016 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 8 năm 2016 2525
33 02.08.2016 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2217
34 02.08.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 2761
35 02.08.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 4191
36 01.08.2016 - Thông báo về việc nhận tài liệu ôn bổ sung môn Lý luận nhà nước và pháp luật 1449
37 21.07.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2287
38 02.06.2016 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 2357
39 12.05.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 26 (2016 - 2018) - tháng 8 năm 2016 11930
40 28.04.2016 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 9206
41 28.04.2016 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 1925
42 28.04.2016 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 6877
43 25.03.2016 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 1893
44 25.03.2016 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 4 năm 2016 1840
45 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2326
46 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2763
47 09.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 2751
48 04.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 4298
49 01.03.2016 - Thông báo về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh kỳ thi TS Cao học Luật khóa 25 2284
50 27.01.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 25 - tháng 3 năm 2016 4133
51 13.10.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 25 (2016 - 2018) 21034
52 12.10.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khoá 24 - tháng 8 năm 2015 3058
53 14.09.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 10892
54 11.09.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3068
55 11.09.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 8102
56 10.08.2015 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2015 2475
57 07.08.2015 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2667
58 05.08.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 8 năm 2015 2130
59 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2920
60 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2582
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox