DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
31 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2239
32 09.03.2016 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 2692
33 09.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 25 - tháng 4 năm 2016 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 2635
34 04.03.2016 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 25 - tháng 4 năm 2016 4189
35 01.03.2016 - Thông báo về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh kỳ thi TS Cao học Luật khóa 25 2205
36 27.01.2016 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 25 - tháng 3 năm 2016 4027
37 13.10.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 25 (2016 - 2018) 20872
38 12.10.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2974
39 14.09.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 10679
40 11.09.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2948
41 11.09.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 7976
42 10.08.2015 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học tháng 8 năm 2015 2381
43 07.08.2015 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 2554
44 05.08.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 8 năm 2015 2045
45 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2786
46 23.07.2015 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh kỳ thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 2491
47 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 3307
48 22.07.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 24 - tháng 8 năm 2015 4310
49 10.07.2015 - Thông báo về tài liệu ôn thi CHL khóa 24 3087
50 06.07.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 24 - tháng 8 năm 2015 3372
51 03.06.2015 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 23 - tháng 3 năm 2015 2864
52 19.05.2015 - Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 24 - tháng 3 năm 2015 2856
53 07.05.2015 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 24 (2015 - 2017) 18722
54 04.05.2015 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 23 - tháng 3 năm 2015 9934
55 27.04.2015 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 3133
56 27.04.2015 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 8112
57 18.03.2015 - Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 2541
58 16.03.2015 - Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4330
59 12.03.2015 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2015 2971
60 02.03.2015 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khoá 23 - tháng 3 năm 2015 4315
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox