DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 25.09.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 888
2 18.09.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 29 - tháng 3 năm 2018 4480
3 29.08.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 3914
4 28.08.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 709
5 28.08.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 2555
6 28.07.2017 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1080
7 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1916
8 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1056
9 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 666
10 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1961
11 19.07.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1054
12 14.07.2017 - Thông báo về tài liệu ôn thi Cao học Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1443
13 04.07.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1666
14 29.05.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1243
15 27.04.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5184
16 25.04.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1392
17 24.04.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5560
18 19.04.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 6913
19 15.03.2017 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1439
20 08.03.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2017 1812
21 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1784
22 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1087
23 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1939
24 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2733
25 14.02.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2697
26 17.10.2016 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2128
27 10.10.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 27 (2017 - 2019) - tháng 3 năm 2017 9638
28 19.09.2016 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 7085
29 16.09.2016 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 1811
30 16.09.2016 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 4888
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox