DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 25.09.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 455
2 18.09.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 29 - tháng 3 năm 2018 1797
3 29.08.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 3349
4 28.08.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 653
5 28.08.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 2311
6 28.07.2017 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 986
7 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1784
8 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 921
9 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 581
10 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1839
11 19.07.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 985
12 14.07.2017 - Thông báo về tài liệu ôn thi Cao học Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1290
13 04.07.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1570
14 29.05.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1173
15 27.04.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5035
16 25.04.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1344
17 24.04.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5454
18 19.04.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 6743
19 15.03.2017 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1398
20 08.03.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2017 1763
21 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1719
22 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1044
23 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1860
24 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2650
25 14.02.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2631
26 17.10.2016 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2080
27 10.10.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 27 (2017 - 2019) - tháng 3 năm 2017 9531
28 19.09.2016 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 7005
29 16.09.2016 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 1765
30 16.09.2016 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 4815
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox