DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hội thảo - Hội nghị

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 07-03-2017- Tổng thuật hội thảo quốc tế "Nghiên cứu so sánh về hình phạt tử hình: luật của các nước trong khu vực và thực tiễn áp dụng" 1265
2 09-01-2017- Tổng thuật hội thảo "Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên" của Khoa Luật Hình sự 1382
3 29-11-2016- Tổng thuật hội thảo: Pháp luật ngoại hối Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN" 1348
4 23-11-2016- Tổng thuật hội thảo "Tập quán pháp, tiền lệ pháp và việc đa dạng hóa hình thức pháp luật ở Việt Nam" 1172
5 15-9-2016- Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo quốc tế "Dự thảo Luật về Hội" 1634
6 14-9-2015- Thông báo về việc viết bài cho hội thảo QT "Các thể chế pháp lý của cộng đồng kinh tế ASEAN: Tác động đối với pháp luật thương mai, đầu tư Việt Nam" 1390
7 25-8-2016- Chương trình hội thảo "Những vấn đề lý luận về pháp luật" 1627
8 26-05-2016- Thông báo về việc tham dự Hội nghị góp ý kiến vào Luật Thanh niên 1783
9 31-03-2016- Tổng thuật hội thảo:"Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: 20 năm phát triển và hội nhập" 2496
10 30-03-2016 - Hội thảo: "Đào tạo sau đại học của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh - Sứ mệnh, thành tựu và định hướng phát triển" 2619
11 28-03-2016- Hội thảo "Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh: 20 năm phát triển và hội nhập" đã thành công 2227
12 19-01-2016- Tổng thuật tọa đàm trao đổi học thuật chủ đề "Pháp luật thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập" 1824
13 12-11-2015- Báo cáo tổng thuật hội thảo của khoa Luật Thương mại "Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 - Những đổi mới nhằm hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh" 2508
14 22-10- 2015- Tổng thuật tọa đàm "Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học do khoa Luật Thương mại phụ trách theo các chương trình đào tạo mới" 1879
15 24-09-2015- Giới thiệu về Hội thảo quốc tế "Sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự theo Hiến pháp 2013 và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài" 2310
16 09-04-2015- Thông báo v/v tổ chức tọa đàm: "Tăng cường sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ..." 2187
17 01-04-2015- Thông báo v/v viết bài cho hội thảo quốc tế "Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân" 2306
18 23-01-2015- Hội thảo khoa học: Sử dụng bản án trong công tác đào tạo luật và nghiên cứu khoa học" 3147
19 21-01-2015- Tọa đàm khoa học "Hủy phán quyết trọng tài" 2998
20 21-01-2015- Tin trước ngày diễn ra Hội thảo KH: Sử dụng bản án trong công tác đào tạo luật và nghiên cứu khoa học 2232
21 13-01-2015- Chương trình hội thảo (dự kiến) Sử dụng bản án trong công tác đào tạo luật và nghiên cứu khoa học 1834
22 19-01-2015- Chương trình tọa đàm khoa học "Hủy phán quyết trọng tài" 1839
23 07-11-2014 -Hội thảo quốc tế "Công ước của LHQ về chống tra tấn và việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia - kinh nghiệm cho Việt Nam" 2829
24 06-10-2014- Hội thảo "Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013" 3417
25 30-09-2014- Hội thảo quốc tế: "Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự" 3291
26 23-09-2014- Chương trình dự kiến Hội thảo quốc tế "Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự" 2161
27 18-09-2014- TB v/v đăng ký tham dự Hội thảo quốc tế "Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự" 2144
28 26-07-2014- Hội thảo quốc tế "Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam" 4245
29 25-07-2014- Họp báo về Hội thảo quốc tế "Những khía cạnh PL liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam" 2993
30 29-05-2014- Hội thảo Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường số tại Việt Nam 2813
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox