DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch tập huấn

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Lịch tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện từ ngày 06/11 - 10/11/2017 13
2 Lịch tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện từ ngày 30/10 - 03/11/2017 8
3 Lịch tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện từ ngày 23 - 27/10/2017 26
4 Lịch tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện từ ngày 16 - 20/10/2017 16
5 Kết quả kiểm tra kỹ năng sử dụng thư viện sinh viên khóa 41 179
6 Kết quả kiểm tra kỹ năng sử dụng thư viện các lớp khóa 41: AUF, LE, CJL, CLC A, CLC B, CLC E, CLC QTL 164
7 Lịch tập huấn từ ngày 21 - 25/11/2016 192
8 Lịch tập huấn từ ngày 14 - 18/11/2016 144
9 Lịch tập huấn từ ngày 7 - 11/11/2016 143
10 Lịch tập huấn từ ngày 31/10 - 04/11/2016 164
11 Lịch tập huấn từ ngày 24 - 28/10/2016 153
12 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 2 ngày 22/6/2013 1764
13 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 3 ngày 21/6/2013 1027
14 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 2 ngày 21/6/2013 1014
15 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 3 ngày 20/6/2013 1117
16 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 2 ngày 20/6/2013 1114
17 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 3 ngày 19/6/2013 985
18 Danh sách học viên K19 đăng ký tập huấn Ca 2 ngày 19/6/2013 1006
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox