DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

20-8-2013- Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội năm học 2013-2014

(Văn bản cụ thể sinh viên nhấp vào hình bên cạnh để tải về)

                                                     THÔNG BÁO

Về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội

Khóa 35, 36 & 37 năm học 2013 - 2014

 

 1. Miễn, giảm học phí:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐ-TBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên tịch Bộ Giáo Dục & Đào Tạo - Bộ Tài Chính – Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Phòng CTCT-SV trích dẫn quy trình, thủ tục thực hiện miễn, giảm học phí cụ thể như sau:

1.1 Sinh viên cần xem kỹ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐ-TBXH để biết các đối tượng được miễn, giảm học phí (Quy định chi tiết tại Điều 2 của Thông tư liên tịch) và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP – Sinh viên có thể tham khảo tại trang Website của trường tại mục Phòng CTCT-SV hoặc xem tại bảng tin của Phòng.

1.2 Sinh viên liên hệ Phòng CTCT-SV để được xác nhận vào “Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí” (mẫu đơn theo phụ lục III của Thông tư). → Sinh viên có thể đăng ký trực tuyến tại website Nhà trường (Mục: “DANH MỤC/SINH VIÊN/THÔNG BÁO CHUNG/CẤP GIẤY TỜ TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN”).

1.3 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, sinh viên phải nộp đơn (mẫu đơn theo phụ lục III) có xác nhận của Phòng CTCT-SV gửi về phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện (nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú) kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ có liên quan (xem chi tiết loại giấy tờ tại Thông tư).

1.4 Phương thức chi trả: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện) chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ sinh viên.

 

II. Trợ cấp xã hội:

Thực hiện Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/08/1998, số 13/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 28/3/2002 và số 18/2009/TTLT-BGD&ĐT-BTC- BLĐ-TB&XH ngày 03/08/2009 của liên tịch Bộ Giáo Dục & Đào Tạo - Bộ Tài Chính – Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo cho sinh viên hệ chính quy Khóa 35, 36 và 37 nộp hồ sơ để Nhà trường có cơ sở xét cho hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2013-2014:

1. Sinh viên đã làm hồ sơ và đã được hưởng thì không phải làm lại (trừ các sinh viên thuộc đối tượng nghèo vượt khó), những sinh viên thuộc các đối tượng sau đây tiếp tục nộp hồ sơ để Nhà trường xét và chỉ được hưởng từ học kỳ I (2013-2014):

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Sinh viên là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động suy giảm từ 41% trở lên và được Hội đồng giám định Y khoa xác nhận.

- Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những sinh viên mà gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo và có điểm học tập từ 6.5 trở lên (mỗi học kỳ phải làm lại hồ sơ).

     Sinh viên thuộc các đối tượng trên liên hệ Phòng Công Tác Chính Trị - Sinh Viên theo kế hoạch sau:

            - Từ ngày 20/8/2013 sinh viên nhận đơn tại Phòng Công Tác Chính Trị - Sinh Viên.

            - Sau khi hoàn tất thủ tục (theo hướng dẫn trong đơn), sinh viên nộp lại hồ sơ về Phòng Công Tác Chính trị - Sinh Viên trước ngày 30/9/2013.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox