DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 1. 1.Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Thủy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Giảng dạy môn: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ngân hàng, Luật Thuế, Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật Thị trường tiền tệ

 1. 2.Phó trưởng khoa: Nghiêm Thị Vân Thanh

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Emil:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Giao tiếp trong kinh doanh; Marketing căn bản; Consumer Behaviour.

 1. 3.Trợ lý khoa: Lê Thị Xuân Thu

Học vị: Cử nhân

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT: 39400989/164

 1. 4.Phó trưởng bộ môn Hành chính – Văn Phòng: Nguyễn Quốc Ninh

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Nghệ thuật lãnh đạo; thương mại điện tử.

 1. 5.Giảng viên: Nguyễn Hữu Khoa

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:Thương mại điện tử; Hệ thống thông tin quản lý

 1. 6.Giảng viên: Vũ Thị Thanh Vân

Học vị: Tiến sĩ Luật 

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Chứng Khoán; US Securities Law; Kỹ năng tổ chức công tác pháp chế tại doanh nghiệp và kỹ năng tư vấn PL kinh doanh.

 1. 7.Giảng viên: Nhữ Ngọc Tiế

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị hành chính văn phòng; Quản trị dự án; Quản trị chất lượng và công nghệ.

 1. 8.Giảng viên: Nguyễn Thanh Hoàng

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị nhân sự; Văn hóa doanh nghiệp.

 1. 9.Giảng Viên: Nguyễn Quốc Phong

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Phân tích hoạt động kinh doanh.

 1. 10.Giảng viên: Nguyễn Xuân Tùng

Hoc vị: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: HR managment, Strategy management, Quản trị chất lượng, Quản trị nhân sự, Hệ thống thông tin quản lý,  Nghệ thuật lãnh đạo, Văn hoá doanh nghiệp, Quản trị học, Kinh tế phát triển,

 1. 11.Giảng viên: Hoàng Văn Long

Học vị: Tiến sĩ kinh tế học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trụ dự án, Quản trị tài chính, Marketing căn bản; Quản trị marketing; Quản trị học; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng đàm phán thương lượng

 1. 12.Phó trưởng bộ môn Tài chính – Kế toán: Lê Hoàng Phong

Học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Tài chính tiền tệ, Thanh toán quốc tế, Quản trị dự án, Quản trị sản xuất.

 1. 13.Giảng viên: Nguyễn Quyết Chiế

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị học, Quản trị sản xuất; Quản tri tài chính.

 1. 14.Giảng viên: Ngô Huỳnh Giang

Học vị: Thạc sĩ kinh tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Thanh toán quốc tế; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Thị trường chứng khoán.

 1. 15.Giảng Viên: Vũ Đức Nghĩa Hư

Học vị: Thạc sĩ kinh tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Kế toán quản trị; Quản trị tài chính; Risks Management

 1. 16.Giảng Viên: Nguyễn Thị Ngọc

Học vị: Thạc sĩ kinh tế

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Nguyên lý kế toán; Kế toán quản trị; Kiểm soát nội bộ; Phân tích hoạt động kinh doanh

 1. 17.Giảng Viên: Hồ Hoàng Gia Bảo

Học vị: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị học, xác suất thống kê

 1. 18.Giảng Viên: Hoàng Thị Thúy

Học vị: Thạc sĩ Toán ứng dụng và tin học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Toán cao cấp.

 1. 19.Giảng Viên: Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Học vị: Cử nhân quản trị kinh doanh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Kế toán quản trị

 1. 20.Phó trưởng bộ môn Marketing: Hà Thị Thanh

Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị chiến lược; Brand Management.

 1. 21.Giảng viên: Hoàng Hương

Học vị: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô.

 1. 22.Giảng Viên: Nguyễn Trọng Tín

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Kinh tế lượng; Kinh tế vi mô; Kinh tế phát triển.

 1. 23.Giảng Viên: Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Học vị: Thạc sĩ Kinh doanh thương mại

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị marketing; Marketing căn bản, Sales Management, Giao tiếp trong kinh doanh

 1. 24.Giảng Viên: Nguyễn Minh Đạt

Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế - đang làm NCS

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Brand management, Public relation, Cross cultural, Human resource management

 1. 25.Giảng Viên: Vũ Quang Mạnh

Học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hang

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Quản trị rủi ro, Kinh tế vi mô

 1. 26.Giảng Viên: Trần Thuỳ Nhung

Học vị: Thạc sĩ Kinh tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Marketing căn bản, Giao tiếp trong kinh doanh

 

 

 

 

 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 24 8 2017 10:32)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox