DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

16.08.2012 - Buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Thái Thị Tuyết Dung

Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Thái Thị Tuyết DungNghiên cứu sinh Thái Thị Tuyết DungHội đồng chấm chuyên đề

Một vài hình ảnh về buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Thái Thị Tuyết DungNgày cập nhật (Thứ năm, 16 8 2012 13:47)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox