DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

17-07-2012- Báo cáo thực hiện cuộc vận động Học tập và ...Hồ Chí Minh

BÁO CÁO

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh”

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thực hiện cuộc vận động đa dạng, phong phú của Đảng ủy đã mang lại những hiệu quả tích cực: Các Chi bộ đều đã có những hoạt động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động; cuộc vận động đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đảng viên; nhiều đảng viên có những công trình, sản phẩm phần việc làm theo lời Bác hay và sáng tạo. Nhiều tấm gương điển hình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện và được tuyên dương các cấp như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012, sinh viên 5 tốt (cấp trường, cấp thành),... Đã xây dựng được các danh hiệu và tiêu chuẩn cụ thể như: Sinh viên tiêu biểu làm theo lời Bác,... Các mô hình, giải pháp hay của các tổ chức Đoàn thể được nhân rộng như: Phong cách sinh viên Luật, Ngày đi học không xe máy,…

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 180 đảng viên/ 323 cán bộ, công nhân viên. Hàng năm, kết nạp được thêm 25 đến 30 đảng viên mới.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tình hình quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/8/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

a). Công tác triển khai vá quán triệt:

- Xác định thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm quan trọng, Đảng ủy luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các đơn vị thực hiện cuộc vận động. Đảng ủy xác định thực hiện cuộc vận động là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường nên đã chủ động ban hành Kế hoạch số 03/KH – ĐU ngày 03/11/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục phát động thi đua học tập theo tấm gương vĩ đại của Người, đặc biệt là việc học tập, làm theo tác phong, phong cách làm việc của Bác.

- Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy về việc thực hiện cuộc vận động và chủ trì phối hợp với lãnh đạo các đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể tổ chức đa dạng các hoạt động học tập làm theo lời Bác. Chú trọng đến công tác tuyên dương, giới thiệu các gương tiêu biểu điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động.

b). Công tác tuyên truyền:

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động được Đảng ủy tích cực thực hiện thông qua việc xây dựng panô “Cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật TP. HCM tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thường xuyên cập nhật và bổ sung các thông tin liên quan đến cuộc vận động; đồng thời tăng cường hiệu quả các bảng tin của các tổ chức đoàn thể.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động còn được chú trọng triển khai qua các website của Nhà trường thông qua chuyên mục “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại địa chỉ: www.hcmulaw.edu.vn, và chuyên mục “tuổi trẻ Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác” tại địa chỉ http://doanthanhnienluat.com với các nội dung đa đạng như giới thiệu về sự nghiệp, thân thế của Người; thông tin về cuộc vận động, đặc biệt là việc giới thiệu các cá nhân điển hình, các gương thực hiện tốt cuộc vận động,…

2. Công tác tổ chức và phương thức thực hiện của việc tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Đã ban hành Kế hoạch số 03/KH – ĐU ngày 03/11/2011 của Đảng uỷ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai đến tất cả các Chi bộ, tổ chức Đoàn thể và các đơn vị trong toàn trường. Các tổ chức Đoàn thể đều có kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy như Đoàn Thanh niên có hướng dẫn số 12/2011/HD – ĐTN, ngày 13/10/2011 thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2011-2015 Gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Phong cách sinh viên Luật” trong đoàn viên, sinh viên; các tổ chức như Công đoàn, Hội cựu chiến binh,… đều có các văn bản triển khai cuộc vận động đến từng đoàn viên.

- Tất cả các Chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác trong việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trong Chi bộ trong năm 2011. Tất cả các Chi bộ đã phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể xây dựng được 06 bảng tin, panô thông tin về việc thực hiện cuộc vận động tại 02 cơ sở của Trường.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên đã tổ chức lồng ghép các nội dung của cuộc vận động trong đợt sinh hoạt chính trị đầu năm cho 5130 sinh viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch.

- Tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên - Đoàn trường chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng của “Tủ sách thanh niên”, tiếp tục bổ sung thêm 20 đầu sách mới nói về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”; tổ chức giới thiệu các đầu sách cho đội ngũ Cán bộ Đoàn – Hội cũng như đoàn viên, sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu.

- Học tập đức tính tiết kiệm của Bác, Đảng ủy chủ trương thực hành tiết kiệm và chỉ đạo các đơn vị thực hành tiết kiệm trong công tác như giảm thiểu việc in ấn văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác như email, website,…; tiết kiệm trong việc tổ chức các chương trình; tiết kiệm điện bằng cách chỉ mở máy điều hòa từ 9g00 – 17g00 các ngày làm việc trong tuần.

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức “cuộc thi viết những bài học tâm đắc nhất học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường. Qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tập hợp các bài viết hay để biên soạn thành tập san chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của trường. Đồng thời, kết hợp việc tổng kết trao giải với việc về nguồn cho các cá nhân đạt giải.;

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn thể như Đoàn trường, Hội Sinh viên cũng đã triển khai rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên việc thực hiện “Viết nhật ký làm theo lời Bác”; và các lồng ghép nội dung tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc thi và các hoạt động do các đơn vị tổ chức.

- Công tác tuyên dương, nhân rộng các điển hình được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, thực hiện định kỳ mỗi năm, đảm bảo tuyên dương đúng người xứng đáng, đúng thực chất. Công tác tuyên dương được thực hiện thông qua việc Đảng ủy cho ý kiến về các gương được giới thiệu tuyên đương các cấp và Chỉ đạo trực tiếp các tổ chức Đoàn thể xây dựng tiêu chuẩn cụ thể để tuyên dương các các nhân điển hình như:

- Giới thiệu và tuyên dương các Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong 3 năm liên tục, khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua nhiều năm.

- Các tổ chức Đoàn thể đã thực hiện đa dạng công tác tuyên dương nhân rộng gương điển hình như: tuyên dương 03 giảng viên trẻ tiêu biểu cấp Thành, trong đó có 02 giảng viên được tuyên dương 4 năm liên tục. Tuyên dương 25 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” – năm 2012, tuyên dương 02 tập thể làm theo lời Bác năm 2012; 01 sinh viên được tuyên dương “5 tốt” cấp Trung ương, 04 sinh viên 5 tốt cấp Thành, 96 sinh viên 5 tốt cấp Trường,…

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể,…

- Hàng năm, các chi bộ đều triển khai cho tất cả các đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện. Đặc biệt, là các cán bộ chủ chốt. Kết quả, hiện nay chưa phát hiện cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy nào vi phạm các nội dung đã đăng ký thực hiện.

- Đảng ủy đã chỉ đạo, phân công cụ thể UBKT Đảng ủy và các tổ chức Đoàn thể thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động của các đơn vị. Thực hiện kiểm tra, tổng kết vào cuối năm gắn với việc phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

- Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy việc thực hiện cuộc vận động của các đơn vị còn diễn ra chưa thật sự sôi nổi, chưa có nhiều hoạt động, phần việc “làm  theo” trong cuộc vận động.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ đều xây dựng các kế hoạch triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến từng Chi bộ và trên cơ sở đó các Chi bộ triển khai xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình đơn vị.

- Các nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt của cán bộ Đảng viên được thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nổi bật là các đơn vị như Chi bộ Quản trị - Tài Chính, Chi bộ Sinh viên 1,… đã thiết kế xây dựng các cách thức học tập, sinh hoạt nội dung chuyên đề về phong cách, tác phong của chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức sinh động và gần gũi, dễ học tập và thực hiện.

- Nội dung chuyên đề sinh hoạt “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân” được Đảng ủy triển khai sâu rộng thông qua các hình thức học tập, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề. Đặc biệt là việc quán triệt kết hợp giữa sinh hoạt chuyên đề và việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính Phủ trong tất cả các đơn vị.

- Các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã chủ động triển khai việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên. Nổi bật là việc chủ động xây dựng cuộc vận động “Phong cách sinh viên Luật” với các tiêu chí cụ thể về văn minh, văn hóa, học đường trong sinh viên góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực và lành mạnh. Phong trào thi đua học tập được diễn ra sôi nổi như phong trào “Mùa thi nghiêm túc – chất lượng”, “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10”… đã tạo thành những phong trào lành mạnh cho đoàn viên, hội viên tham gia rèn luyện.

- Định kỳ 6 tháng tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung hoạt động của các Chi bộ, trong đó chú trọng công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua, các đợt kiểm tra đã kịp thời điều chỉnh cũng như hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các nội dung công tác và chú trọng phát huy nhân rộng các mô hình, cách thức tổ chức học tập và làm theo hiệu quả các các đơn vị.

 

III. NHẬN ĐỊNH – ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ:

1. Mặt được:

- Cuộc vận động đã được Đảng ủy triển khai thành đợt sinh hoạt chính trị rộng  rãi trong Đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên; được lồng ghép khéo léo vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong chương trình công tác của các tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể.

- Các tổ chức Đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động, thiết kế, tổ chức các hoạt động, chương trình để triển khai cuộc vận động;

- Tạo được sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động của Đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên. Nhiều Đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã vận dụng những điều mình học được từ Bác thông qua cuộc vận động vào cuộc sống cũng như trong công tác giảng dạy, học tập và tu dưỡng đạo đức.

2. Hạn chế:

- Tuy nhiên, cuộc vận động tại đơn vị nhìn chung chưa có nhiều nổi bật. Các hoạt động dù đa dạng, phong phú nhưng có nét trùng lắp qua mỗi năm nên đôi khi không thu hút được sự tham gia đông đảo của các đối tượng.

- Việc tuyên dương, nhân rộng điển hình làm theo lời Bác chưa thật sự rõ nét. Đặc biệt, là trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, việc giới thiệu gương điển hình cũng chưa được thực hiện tốt. Ngược lại, công tác chỉ đạo cơ sở giới thiệu để tuyên dương cũng có một phần khuyết điểm, hạn chế do chưa xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn cụ thể.

- Chưa có nhiều sản phẩm, công trình cụ thể trong việc thực hiện cuộc vận động; phần việc “làm theo” trong việc thực hiện cuộc vận động chưa thật sự rõ nét.

3. Đề xuất – Kiến nghị

- Tăng cường hơn nữa việc tập huấn, định hướng công tác tư tưởng cho đội ngũ cấp ủy và đội ngũ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể, nhất là trang bị các kiến thức lý luận chính trị, các vấn đề thời sự, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về những vấn đề này.

- Có hình thức tuyên truyền, giới thiệu các mô hình thực hiện có hiệu quả cuộc vận động để các đơn vị tham khảo.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối (báo cáo);

- Đảng ủy viên (theo dõi);

- Các Chi bộ (thông tin);

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Võ Văn Phúc

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox