DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Kết quả giảm trừ gia cảnh đợt 5/2012 (tháng 7/2012)

Quý thầy/cô đăng ký giảm trừ gia cảnh (đăng ký mới, thay đổi, bổ sung) liên lạc với Phòng TC-HC, định kỳ 1 tháng, phòng TC-HC sẽ lập danh sách và đăng ký cho quý thầy cô.

Mọi chi tiết xin liện Anh Thành : số nội bộ 39400989/134 - Di động 0974476540


Hoặc lãnh đạo phòng TC-HC số nội bộ 39400989/133 - Di động 0903762279


Kết quả đợt 5/2012

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox