DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tổ chức nhân sự

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM HỌC LIỆU

                                                                            dangvanthong

  Giám đốc

 ThS. Đặng Văn Thống

 Điện thoại: (08)9400989 -150

 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Chuyên viên:

1. Trần Thị Ánh

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: (08)6 2838141 -350

2. Huỳnh Tiến Dũng

Học vị: Cử  nhân Kế toán- Kiểm toán

Điện thoại: (08)39400989 -150

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Trịnh Như Quỳnh

Học vị: Cử nhân Quản trị- Kinh doanh

Điện thoại: (08)39400989 -149

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Nhữ Thị Quyên

Học vị: Cử nhân Cao đẵng Kế toán doanh nghiệp

Điện thoại: (08) 39400989- 150

5, Bùi Thị Thanh Vân

Học vị: Cử nhân Cao đẵng Kế toán

Điện thoại: (08) 39400989 - 149

Ngày cập nhật (Thứ hai, 09 1 2017 16:20)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox