DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

21-03-2012-Danh mục đề tài khoá luận, tiểu luận tốt nghiệp môn Công pháp quốc tế năm 2012

DANH MỤC ĐỀ TÀI LÀM KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ NĂM 2012

1.       Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế của các nước ASEAN

2.       Lãnh sự danh dự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

3.       Phái đoàn đại diện thường trực của quốc gia tại các tổ chức quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

4.       Trách nhiệm pháp lý quốc tế - Những lý luận và thực tiễn.

5.       Mối quan hệ giữa Liên hiệp quốc với các tổ chức chuyên môn của Liên hiệp quốc .

6.       Vị trí của điều ước quốc tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

7.       Biên giới trên biển giữa Việt Nam và Căm Pu Chia- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

8.       Các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển quốc tế 1982

9.       Cuộc chiến Libya và vấn đề trừng phạt vũ trang trong luật quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

10.    Hệ thống đảo và quần đảo Việt Nam nhìn từ Công ước ước Luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982.

11.    Can thiệp nhân đạo- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

12.     Hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước

13.     Tỵ nạn và vấn đề bảo vệ quyền con người

14.     Bảo hộ công dân trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

15.     Bảo lưu điều ước quốc tế -Những vấn đề lý luận và thực tiễn

16.     Nội luật hóa điều ước quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

17.    Mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

18.     Quản lý biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc - Những vấn lý luận và thực tiễn

19.    Quản lý biên giới giữa Việt Nam và Cămpuchia- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

20.    Quản lý biên giới giữa Việt Nam và CHDCND Lào - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

21.     Quyền của nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc và người bản địa trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

22.    Bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

23.    Tòa án hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

24.     Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Interpol Việt Nam với Interpol quốc tế

25.     Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

26.     Quyền của người tỵ nạn trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

27.     Qui chế đi lại và cư trú của công dân Châu Âu

28.     Nhận trở lại công dân trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

29.     Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Việt Nam với các nước trong khối ASEAN

30.      Quyền con người và quyền công dân trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

31.    Các phương thức giải quyết tranh chấp bằng tài phán trong luật quốc tế-Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

32.     Các phương thức chấp nhận thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Tòa án công lý quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

33.    Những vấn đề pháp lý cơ bản về đăng ký quốc tịch Việt Nam theo luật quốc tịch Việt Nam 2008.

34.    Quyền của người của khuyết tật trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

35.     Người không quốc tịch - Những về đề lý luận và thực tiễn

36.     Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

37.     Quyền của người nhiễm HIV trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

38.     Qui chế pháp lý của người nước ngoài theo luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

39.     Quyền của người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

40.     Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1992 trong tương quan so sánh với các Công ước quốc tế về quyền con người và 9i5nh hướng hoàn thiện.

41.    Các qui định về quyền con người trong Hiến pháp năm 1992 và định hướng hoàn thiện.

42.     Tư cách chủ thể của Vatican trong luật quốc tế- Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

43.     Nghiên cứu khoa học biển trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982.

44.     Quyền đánh cá trong Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển quốc tế năm 1982.

45.     Pháp luật Việt Nam về Điều ước quốc tề và thỏa thuận quốc tế.

Lưu ý:

- Sinh viên có thể chọn các đề tài trong danh mục này để làm khóa luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp;

- Sinh viên cũng có thể đề xuất các đề tài khác ngoài danh mục các đề tài nêu trên để làm khóa luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp với điều kiện đề tài đó đúng chuyên ngành Luật quốc tế.

Mọi thắc mắc liên quan đến đề tài và chọn đề tài, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Ths. Ngô Hữu Phước, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, điện thoại: 0913682878 để được tư vấn và hướng dẫn.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox