DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

13-10-2011- Phiếu nhận xét đảng viên

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUẬN, HUYỆN ỦY…………………                        PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ:……………………………   (Thực hiện theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ Chính trị)

CHI BỘ KHU PHỐ (ẤP):-------

PHẦN I:

Họ và tên  đảng viên (viết chữ in hoa):..........................................................................................

Cư trú tại (số nhà, đường, phường, Quận):....................................................................................

....................................................................................................................................................... Số điện thoại liên lạc  Nhà: ……..   Di động: ……………….          Sinh hoạt tai chi bộ: ………………..thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luât TP Hồ Chí Minh.

Số 02-04, Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 TP Hồ Chí Minh.

PHẦN II:

Chi ủy, Chi bộ khu phố (ấp):...........................................................................................................

Có nhận xét về đồng chí như sau:

1. Bản thân có tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp do cấp ủy phường (xã, thị trấn) hoặc Chi ủy nơi cư trú triệu tập không ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố nhân dân khồng ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về đạo đức lối sống thể hiện nơi cư trú:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Bản thân và gia đình chấp hành những chủ trương của  Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…tháng….năm …

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

(Phường, xã, thị trấn)

 

TM CHI ỦY CHI BỘ KHU PHỐ (Ấp)

(ký, ghi rõ họ và tên)

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 13 10 2011 16:22)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox