DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo

Giám đốc:  Vũ Duy Cương

 Học vị: Thạc sĩ Luật, nghiên cứu sinh

 Nơi cấp bằng: Đại học Luật TPHCM và Đại học Lund – Thụy điển

 Nhiệm vụ:

- Phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy

 Giảng dạy môn: Luật Thương mại quốc tế, Tập quán thương mại quốc tế và nghiệp vụ thanh toán quốc tế, Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

 Lĩnh vực nghiên cứu: Chính sách Thương mại của các Tổ chức WTO, EU, ASEAN..., Nghiệp vụ và Luật Kinh doanh quốc tế

 Định hướng nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế: Lĩnh vực công và tư.

 Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Sơ yếu lý lịch và công trình khoa học

 

Chuyên viên

 1. Khổng Hương Giang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Điện thoại: 08.39400989 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Nguyễn Thị Thu Thủy

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 08.39400989 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Phạm Đình Phú

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 08.39400989 - 175

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

  Chức năng và nhiệm vụ:

- Bộ phận hành chính: Chịu trách nhiệm quản lý các công việc hành chính của Trung tâm; tham gia tổ chức, quản lý, điều hành các khoá tập huấn; tổ chức các hội thảo, tọa đàm.

- Bộ phận phụ trách phát triển phương pháp giảng dạy: Xây dựng nội dung các lớp tập huấn về phương pháp; thực hiện việc tập huấn về phương pháp; thiết kế các hội thảo, tọa đàm về phương pháp giảng dạy

- Bộ phận kiểm định: Thực hiện việc đánh giá bài giảng, khoá học của giáo viên khi được yêu cầu; Hỗ trợ giáo viên phân tích kết quả khảo sát, mời chuyên gia tư vấn cho giáo viên trên cơ sở đánh giá; thiết kế câu hỏi khảo sát và hỗ trợ giáo viên xây dựng câu hỏi kháo sát; thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác kiểm định khi được yêu cầu; tung ứng dịch vụ kiểm định chất lượng đào tạo theo hợp đồng ký kết.


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ hai, 05 9 2016 15:27)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox