DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

24.09.2011 - Buổi bảo vệ chuyên đề của NCS Đoàn Tạ Cửu Long

Ngày 24/09/2011 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề cho NCS Đoàn Tạ Cửu Long

NCS Đoàn Tạ Cửu Long

Nghiên cứu sinh Đoàn Tạ Cửu Long

Hội đồng chấm chuyên đề

Hội đồng chấm chuyên đềToàn cảnh buổi bảo vệ chuyên đề

Ngày cập nhật (Thứ hai, 26 9 2011 08:39)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox