DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên

 

Lãnh đạo Bộ môn

TS. Trần Thăng Long - Phó trưởng Bộ môn

 

Trợ lý Bộ môn

Lê Thị Xuân Thu

Học vị: Cử nhân

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Đội ngũ giảng viên

 

1. Giảng viên Trần Thăng Long (Phó trưởng Bộ môn)

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Công pháp quốc tế, Thuật ngữ pháp lý, Tort Law, Contract Law, Competition Law

 

2. Giảng viên Phạm Thị Phương Anh

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh, Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Anh văn tổng quát, Anh văn Pháp lý, Thuật ngữ Pháp lý, Biên phiên dịch pháp lý, Kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý, UK Law on Product Liability

 

3. Giảng viên Phan Lê Chi

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Anh văn tổng quát, Anh văn Pháp lý, Ngữ pháp Tiếng Anh, Thuật ngữ Pháp lý, Biên phiên dịch pháp lý, Kỹ năng soạn thảo các văn bản pháp lý

 

4. Giảng viên Võ Trọng Nguyên

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Anh văn tổng quát, Anh văn Pháp lý, Văn hóa Anh-Mỹ, Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Văn học Anh

 

5. Giảng viên Cao Đăng Quỳnh Trâm

Học vị: Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Anh văn tổng quát, Anh văn Pháp lý, Ngữ pháp Tiếng Anh, Văn hóa Anh-Mỹ, Ngữ nghĩa học tiếng Anh, Văn học Anh, Âm vị học tiếng Anh

 

6. Giảng viên Trần Ngọc Lương Tuyền

Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Anh văn tổng quát, Anh văn Pháp lý, Văn hóa Anh-Mỹ, Văn học Anh, Âm vị học tiếng Anh

 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 22 9 2016 16:36)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox